Strony

Strony

2024/06/08

TUTORIAL: Ozdobny spinacz do Junk Journala

 Witajcie!

Pora na kolejny tutorial z mojej strony. 

Dzisiaj chcę pokazać, jak zrobić prosty dodatek do Junk Journala,
a mianowicie ozdobny spinacz.

Hello!

It's time for another tutorial from me.
Today, I want to show you how to make a simple addition to a Junk Journal,
specifically, a decorative paperclip.Potrzebujemy:
- dowolny papier scrapowy (użyłam kolekcji Bedtime Tales od ScrapBoys),
- spinacz biurowy (musi być taki większy, mój ma 7,5x1,5 cm),
- nożyczki, dziurkacz punktowy, linijka,
- ołówek, klej,
- materiały do ozdobienia (użyłam wycinanek z bloczka, koronki, półperełki). 

We need:
- any scrap paper (I used the Bedtime Tales collection by ScrapBoys),
- a paperclip (it needs to be a larger one, mine is 7.5x1.5 cm),
- scissors, hole punch, ruler,
- pencil, glue,
- embellishments (I used cutouts from the block, lace, half-pearls).


Z papieru scrapowego wycinam 2 prostokąty: 6,5x4 cm oraz 3,5x4 cm.

Cut two rectangles from the scrap paper: one measuring 6.5x4 cm and the other measuring 3.5x4 cm.


Na środku prostokąta kładę spinacz i zaginam papier z prawej i lewej strony do środka. Z drugim prostokątem robię to samo. 

Place the paperclip in the center of the rectangle and fold the paper from the right and left sides towards the middle. Do the same with the other rectangle.
 

Zagięte brzegi sklejam, aby powstał tunelik na spinacz (musi on być dość ciasny, aby papier nie zsuwał się ze spinacza). Brzegi zaokrąglam przy pomocy nożyczek. Można jeszcze je dodatkowo potuszować.

Glue the folded edges to create a tight tunnel for the paperclip (it should be snug so the paper doesn't slide off the clip). Round the edges using scissors. You can also ink the edges for an extra touch.
 

Najpierw nakładam na spinacz dłuższy tunelik. 

First, slide the longer tunnel onto the paperclip.Na jednym końcu robię dziurkaczem otworek, można założyć dodatkowo nit, ale nie jest to konieczne. 

Punch a hole on one end using the hole punch. You can add an eyelet for reinforcement, but this is optional.


Teraz nakładam krótszy tunelik na spinacz od spodu.

Now, slide the shorter tunnel onto the paperclip from the bottom.


Na końcu pora na ozdobienie.

Finally, it's time for decoration.
Myślę, że jest to prosty, a zarazem dekoracyjny dodatek do JJ. Oczywiście taki spinacz można też zapiąć do albumu czy kartki. To zależy od Was do czego będziecie chcieli go wykorzystać.

I think this is a simple yet decorative addition to a Junk Journal. Of course, you can also clip it to an album or a card. It's up to you how you want to use it.

Pozdrawiam 😀
Małgorzata z Rękodzieło Margo

No comments:

Post a Comment