2018/10/18

VIDEO TUTORIAL: Nawet tektura może rdzewieć / Even the cardstock can rust

Dzisiaj przygotowałam dla Was tag.
Jest zrobiony z tekturki, ale wygląda jak zardzewiały.
A to wszystko dzięki specjalnej paście z efektem rdzy z Prima Marketing.
Na końcu artykułu znajdziesz wideo-tutorial z wykonaniem.

Today I have prepared a tag.
It's made from cardstock, but it looks like a piece of metal rusted.
It's thanks to "Rust Effect" paste from Prima Marketing.
This designation carries three different colors that are used to achieve this effect.
So come to see how it works with it.
At the end of the article, you will find a video with a progress. 
Będziesz potrzebować:
- tag
- pasta strukturalna
- szablon
- wycinanki z kartonu
- pasta z efektem rdzy
- klej
- metalowe ozdoby
- pasta woskowa w kolorze miedzi
- brokat w odcieniu miedzi

You will need:
- tag
- texture paste
- template
- chipboards
- Rust Effect paste
- glue
- metal embellishments
- Wax Paste Rich Copper
- glitter in copper shade


Poprzez szablon najpierw umieściłam na etykiecie teksturę.
Through the template, I first placed the texture on the label.


Z tekturek wybrałam te które mi odpowiadają,
a następnie nałożyłam na nie pastę z efektem rdzy, jak również na bazę tagu.

From the chipboards I chose the components that suit me and I then put on Rust Effect paste,
I put on the base of the tag.


Położyłam poszczególne elementy na tagu i dodałam kilka małych metalowych ozdób.

I stuck the individual components on the tag and added a few small metal ornaments.


Wszystko rozjaśniłam odcieniami pasty z efektem rdzy.

Everything I've gained with lighter shades of Rust Effect paste.


W niektórych miejscach dodałam brokat w kolorze miedzi,
a krawędzie podkreśliłam pastą woskową, również w kolorze miedzi.

In some places I added copper-colored glitter,
and the edges I still highlighted with wax paste, also in copper color.


A tutaj zapraszam na video: 

Here is the video:


Thank you for your visit :-)

DT DIY Miluše

5 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...