2020/04/07

WYNIKI WYZWANIA #53 - Pąki kwiatów

Witajcie!
Welcome!

Nadszedł czas ogłoszenia wyników naszego marcowego wyzwania "PĄKI KWIATÓW".
The time has come to announce the results of our March challenge "FLOWER BUDS".Dziękuję wszystkim uczestnikom za nadesłane prace, których poziom był naprawdę wysoki.
Thank you to all participants for the submitted works, which level was really high.
 
W wyniku głosowania wyłoniły się 2 miejsca z jednakową, najwyższą ilością punktów.
As a result of voting, 2 places emerged with the same highest number of points.

Oto wyniki: 
Here are the results:
 
II miejce
banerek z wyróżnieniem do umieszczenia na blogu oraz zaproszenie na Gościnne Występy lub zamiennie przygotowanie inspiracji do kolejnego wyzwania należy do Świat nicią malowany
The second place goes to:


I miejce
- banerek z wyróżnieniem do umieszczenia na blogu oraz zaproszenie na Gościnne Występy lub zamiennie przygotowanie inspiracji do kolejnego wyzwania należy do Paper Like Me
The winner of FLOWER BUDS is 

oraz  
and

I miejce
- banerek z wyróżnieniem do umieszczenia na blogu oraz zaproszenie na Gościnne Występy lub zamiennie przygotowanie inspiracji do kolejnego wyzwania należy do Pasjewy
The winner of FLOWER BUDS is


Our Sponsor for this Chellenge is Kamaben


Zwycięzcom serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim za udział w zabawie.
Congratulations to the winners and thank you all for taking part in the fun.

Jednocześnie zapraszam do udziału w  kolejnych naszych wyzwaniach.
At the same time, I invite you to participate in our next challenges.

Zwycięzców prosimy o kontakt emailowy na diy.zts@gmail.com w sprawie ustaleń związanych z odbiorem nagród oraz Gościnnych Występów (w ciągu 7 dni od daty publikacji tego wpisu)

Pozdrawiam gorąco MaloMalo.pl
Best regards MaloMalo.pl


5 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...