2023/07/03

CYTAT INSPIRACYJNY #1

Witajcie, drodzy czytelnicy!
Hello, dear readers!

Przez najbliższy czas w każdy poniedziałek, aby rozpocząć twórczo i kreatywnie tydzień będziemy Was motywować do działania INSPIRACYJNYMI cytatami. 

Mamy nadzieję, że się Wam spodobają.

For the upcoming time, every Monday, to kick-start a creative and inspired week, we will be motivating you with INSPIRATIONAL quotes.

We hope you will find them appealing.

Dzisiaj chcielibyśmy się z Wami podzielić tym pięknym cytatem autorstwa Kena Robinsona. Jesteśmy głęboko przekonani, że każdy z nas ma w sobie iskrę kreatywności, która pragnie wybuchnąć i przynieść piękno do naszego świata. 

Kreatywność to coś więcej niż tylko tworzenie sztuki czy projektów DIY. To droga, która prowadzi nas do głębszego odkrywania nas samych. W miarę jak eksplorujemy swoje pasje i wyrażamy swoje pomysły, odkrywamy nasze unikalne talenty, zdolności i sposoby patrzenia na świat. 

Kiedy angażujemy się w proces twórczy, czujemy to wewnętrzne pragnienie wyrażenia siebie. To właśnie pasja pcha nas do ciągłego odkrywania, eksperymentowania i rozwijania naszych umiejętności. Przez kreatywność możemy wyrazić nasze emocje, refleksje, marzenia i przekonania w sposób, który jest tylko nasz.


Niech ten cytat Kena Robinsona przypomina nam o niezwykłej mocy, jaką posiadamy w naszej kreatywności. Niech nas inspiruje do codziennego dążenia do odkrywania i wyrażania siebie. Niezależnie od tego, czy jesteś artystą, projektantem, pisarzem czy kreatywną duszą, masz w sobie nieograniczone możliwości. 

Zachęcam Was, do eksplorowania swoich pasji, rozwijania swojej kreatywności i dzielenia się swoimi twórczymi dziełami. Niech nasza kreatywność przynosi radość, inspirację i pozytywne zmiany zarówno dla nas samych, jak i dla innych. 

Rozwijajmy naszą pasję, odkrywajmy siebie na nowo i niech nasza kreatywność stanowi źródło nieskończonych możliwości. Bądźcie odważni w wyrażaniu siebie i cieszcie się każdym krokiem na tej wspaniałej drodze twórczej! 


Dzielcie się w komentarzach Waszymi refleksjami na temat kreatywności i jak odkrywanie i wyrażanie siebie wpływa na Wasze życie. 

Razem twórzmy piękno i inspirację! 


Today, we would like to share this beautiful quote by Ken Robinson. We deeply believe that each one of us holds a spark of creativity within, yearning to ignite and bring beauty to our world.

Creativity goes beyond art or DIY projects; it is a path that leads us to a deeper discovery of ourselves. As we explore our passions and express our ideas, we uncover our unique talents, abilities, and ways of seeing the world.

When we engage in the creative process, we feel an inner desire to express ourselves. It is our passion that drives us to constantly explore, experiment, and develop our skills. Through creativity, we can express our emotions, reflections, dreams, and beliefs in a way that is uniquely our own.

Let this quote by Ken Robinson remind us of the incredible power we hold within our creativity. Let it inspire us to strive for self-discovery and self-expression every day. Whether you're an artist, a designer, a writer, or simply a creative soul, you possess limitless potential.

I encourage you to explore your passions, nurture your creativity, and share your creative works. Let our creativity bring joy, inspiration, and positive change for ourselves and others.


Let's cultivate our passion, rediscover ourselves, and let our creativity be a source of endless possibilities. Be bold in expressing yourself and cherish every step on this wonderful creative journey!

Share your reflections on creativity and how self-discovery and self-expression impact your life in the comments.


Together, let's create beauty and inspiration!


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...