2018/06/18

VIDEO TUTORIAL: Patchworkowa okładka notesu / Patchwork cover for notebook

Dziś dekorujemy okładkę notatnika w stylu patchwork.
Today we decorate the top of the notes as 
patchwork.


Będziemy potrzebować:
- notatnik
- papier foliowy do tuszów alkoholowych
- tusze alkoholowe - użyłem czarnego, złotego, czerwonego i zielonego + mieszanie roztworu
- aplikator lub gąbka
- kawałek blachy z pustej puszki po napoju
- Big Shot i dwuczęściowa matryca motylkowa
- wytłaczane koperty o małym wzorze
- ozdoby - karton, guziki itp.

We will need:
- notes
- foil paper for alcohol inks
- alcoholic inks - I used black, gold, red and green + blending solution
- applicator or sponge
- a piece of sheet metal from an empty can of beverage
- Big Shot and 2-piece butterfly die
- embossing envelopes with a small pattern
- embellishments - cardboard, buttons and the like.

Przytnij folię do 13,5 x 20,5 cm. Następnie potnij papier na poszczególne części, jak pokazano na rysunku (przyciąć paski na szerokość 2,5 cm od krawędzi, a następnie wyciąć pozostałe w centrum na pół), a następnie umieścić je z powrotem na notesie.

Cut the foil paper to 13.5 x 20.5 cm. Then cut the paper to the individual parts as shown in the picture (cut the strips at a width of 2.5 cm from the edges and then cut the remaining center in half), then put them back on the notes.Na poszczególnych częściach wytłaczamy wzór za pomocą maszynki Big shot i embossing. Wszystkie mogą mieć ten sam wzór lub możesz mieć kieszenie z różnymi wzorami, takimi jak ja. To zależy od Ciebie.

On individual parts, we print the pattern using Big shot and embossing pockets. All of them can have the same pattern or you can have pockets with different patterns like me. It's up to you.Następnie kolorujemy części patchworku tuszami alkoholowymi. Zawsze kolorowałam przeciwne części tym samym kolorem.

Then separate the parts of the patchwork with alcohol inks. I have always dyed the opposite parts with the same colors.


Z pustej puszki napoju, wytnij środkową część cylindryczną, wytnij pasek cienkiej blachy (miałem już półprodukt). Z tego arkusza wycinamy dół motyla. Tutaj również malujemy tuszami alkoholowymi. Góra motyla została wycięta z srebrnej folii.

Remove the top and bottom from the empty can of beverage, cut the middle cylindrical part and get a strip of thin sheet (I already had a semi finished product). From this sheet we cut the bottom of the batterfly. Here we also paint with alcohol inks. The top of the butterfly is cut out of silver foil.Przyklej części patchworku na górze notatnika, a po wyschnięciu dekorujemy guzikami i tekturkami  o tematyce szycia. Na koniec sklej obie części motyla i przyklej do notesu.

Separate the patchwork parts on the top of the scrapbook, and after drying, we decorate the buttons, the sewing-themed chipboards. Finally, stick both parts of the butterflly and stick to the notebook.


Zobacz film na You Tube jak wszystko zrobić krok po kroku:

For a detailed video on You Tube:Z pewnością równie pięknie wykonasz swój notatnik!

Jeśli tak, pochwal się tutaj zostawiając link w komentarzu jak również możesz mnie odwiedzić na moim profilu FB 
I believe that you will make your beautiful notebook! 
In any case, boast here leaving a comment,
and also very welcome to my FB site.


Dziękujemy za odwiedziny! :-)
Thanks for visit! :-)

4 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...