2018/08/29

VIDEO TUTORIAL: Letnie wspomnienia / Summer Memories

Byłeś na wakacjach nad morzem i nie przywiozłeś żadnych pamiątek? 
To nie ma znaczenia, bo teraz razem zrobimy taką pamiątkę.

Were you on vacation at the sea and did not bring any souvenir?
It does not matter, we make it now together.
Będziemy potrzebować:
- szklaną butelkę
- strukturalną pastę piaskową
- kamienie i piasek (kulki 3d)
- ozdoby z lekkiej masy plastycznej (symbole morskie)
- białe gesso
- mgiełki LSG Glory of the Seas Gold i Hydrangea Blue
- płatki złota z klejem i gąbką
- mała buteleczka z sznurkiem do dekoracji

You will need:
- a bottle
- textured sand paste
- stones and sand
- polymer embellishments (marine symbols)
- white gesso
- sprays LSG Glory of the Seas Gold and Hydrangea Blue
- Megaflakes Gold with glue and sponge
- a minibottle with a string to decorate

Za pomocą łopatki nakładamy pastę strukturalną z piaskiem na butelkę.
Using a spatula, we apply a texture paste with sand to the bottle.
Potem piasek i kamienie na powierzchnię. Następnie przyklejamy ozdoby z masy plastycznej i czekamy, aby wszystko wyschło.
Then sand and stones to the surface.
Then stick the polymer ornaments and let it all dry.Malujemy białym gesso butelkę i znowu zostawiamy do wyschnięcia.
We paint the white gesso on the bottle and let it dry again.
Następnie zastosuj mgiełki Lindy's Stamp Gang - złoto-żółty Glory of the Seas Gold i niebieski Hydrangea Blue. Żółty nakłada się od góry, a niebieski od dołu, zawsze pozwól na wyschnięcie pomiędzy kolejnymi aplikacjami.
Then apply the Lindy's Stamp Gang sprays - Gold-yellow Glory of the Seas Gold and blue Hydrangea Blue. Yellow is applied from above and blue from below, always allow to dry between each application.Jeśli jesteśmy zadowoleni z projektu kolorystycznego, smarujemy klejem i przyklejamy płatki złota do butelki, aby poprawić połysk mgiełek.
If we are satisfied with the color design, we apply adhesive and gilding flakes to the bottle lugs to enhance the gloss of the sprays.
Na koniec włóż trochę piasku do mini buteleczki, dobrze przyklej korek i przymocuj sznurkiem do szyjki butelki.
Finally, put a little sand into the mini bottle, glue the stopper securely and fasten it with a string to the bottle.


Cały proces tworzenia możesz obejrzeć na YouTube:
Here you can watch all process at YouTube:Thank you for your visit ! :-)

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...