2023/12/07

TUTORIAL: Skrzat świąteczny w formie zawieszki na choinkę

Witajcie! // Hello!
 Czy wczoraj Mikołaj zostawił Wam coś miłego?
Jeżeli nie - zróbcie sobie świąteczne skrzaty na pocieszenie! A jeśli i tak coś dostaliście, to skrzaty i tak mogą się Wam przydać np. jako zawieszki na choinkę.

Did Santa leave for you something nice yesterday?
If he not, make yourself some Christmas elves to cheer you up! And if you got something anyway, the gnomes can be useful to you for example as a Christmas tree pendant.

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam


Świąteczny skrzat DIY w formie zawieszki - co się przyda?

DIY Christmas gnome like a pendant - what you need?

Przygotujcie:

- tekturową rolkę po papierze toaletowym lub ręczniku papierowym (o tak, będzie upcyklingowo!),

- a cardboard roll of toilet paper or paper towel,

- resztki włóczek, np. końce motków w różnych kolorach, 

- leftover yarns, e.g. ends of skeins in different colors,

- guziki, // - buttons,

- nożyczki, igłę do ręcznego szycia i nitkę.

- scissors, hand sewing needle and thread.

Nic nie będziemy kleić, małe skrzaty da się zrobić bez klejenia. To do dzieła!

We won't glue anything, little gnomes can be made without gluing. Let's do it!

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Jak zrobić zawieszkę-świątecznego skrzata - tutorial

How to make a Christmas gnome pendant - tutorial

1. Zaczynamy od pocięcia rolki na kilka "obręczy", podobnych do tych z poniższego zdjęcia. Na każdego skrzata potrzebna będzie 1 taka tekturka - będzie to podstawa czapki.

Start by cutting the roll into several "rims", similar to those in the photo below. You will need 1 cardboard for each gnome - this will be the base of the hat.

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam


2. Łapiemy za włóczkę, z której zrobimy skrzatowi kolorową czapkę, żeby mu nie wiało w uszy. 😉
Trzeba naciąć nieco mniejszych odcinków, mniej więcej na 15 cm długości (nie będą za krótkie, a jeśli wyjdą za długie, to później je przytniemy).

Grab the yarn and use it to make a colorful hat for the gnome so that the wind doesn't blow in his ears. 
You need to cut slightly smaller sections, approximately 15 cm long (they will not be too short, and if they are too long, we will cut them later).

3. Teraz każdy fragment włóczki osobno nakładamy na tekturkę.
Należy złapać odcinek włóczki, złożyć na pół, przełożyć włóczkę w podobny sposób, jak na poniższym zdjęciu - robimy taką jakby "pętelkę" wokół tekturki i przekładamy końce włóczki przez powstałe "oczko".

Now place each piece of yarn separately on the cardboard.
Take a section of yarn, fold it in half, pass the yarn in a similar way as in the photo below - we make a "loop" around the cardboard and pass the ends of the yarn through the resulting "loop".

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Mniej więcej tak powinno to wyglądać:

It should look something like this:

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Robimy tak z każdym odcinkiem włóczki. Na koniec tekturka powinna zniknąć pod włóczkami, o tak:

We do this with each piece of yarn. At the end, the cardboard should disappear under the yarns, like this:

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

4. Następnie skrzatowi trzeba zrobić brodę! W tym celu musimy zrobić pompon - najlepiej wziąć włóczkę w innym kolorze, żeby czapka nie zlewała się z zarostem skrzata. 😉

Then you need to give the gnome a beard! To do this, we need to make a pompom - it is best to use yarn of a different color so that the hat does not blend in with the gnome's facial hair.

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Jak zrobić pompon? Najszybszy sposób: zawijamy włóczkę wokół dłoni (jak na zdjęciu powyżej),

How to make a pompom? The fastest way: wrap the yarn around your hand (as in the photo above),

 zawiązujemy osobnym, dłuższym fragmentem włóczki/sznurka w górnej części i przecinamy dolne fragmenty włóczki (widać to na zdjęciu poniżej).

tie with a separate, longer piece of yarn/string in the upper part and cut the lower pieces of yarn (this can be seen in the photo below).

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

5. Teraz wsadzamy pompon-brodę od dołu, do środka czapki. W tym celu łapiemy za sznurek przymocowany do pomponu, podciągamy z jego pomocą brodę do góry i ukrywamy sznurek między włóczkami tworzącymi czapkę.

Now we insert the beard pompom from the bottom, inside the hat. To do this, we grab the string attached to the pompom, use it to pull the chin up and hide the string between the yarns that make up the hat.

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

6. Zawiązujemy osobnym fragmentem włóczki czapkę skrzata, jak na zdjęciu powyżej.
Możemy poszukać 2 najdłuższe kawałki włóczki i zawiązać je na supeł - będzie to "zawieszenie" skrzata. 

We tie the elf's hat with a separate piece of yarn, as in the photo above.
We can look for the two longest pieces of yarn and tie them in a knot - this will be the hanging of the gnome.

7. Następnie ostrożnie, by nie odciąć zawieszki, przycinamy nadmiar włóczek w czapce, by uformować z nich mały pompon.

Then, carefully so as not to cut off the pendant-string, we trim the excess yarn in the hat to form a small pompom.

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

8. Na koniec dorabiamy skrzatowi buźkę - czyli przyszywamy guzik!
Wykorzystałam guzik dekoracyjny, bez dziurek, z materiałowym obiciem.

Finally, we add a face to the gnome - that is, we sew on a button!
I used a decorative button, without holes, with fabric covering.

Możemy jeszcze pobawić się w barbera i przyciąć świątecznemu skrzatowi brodę. Jeżeli mamy ochotę, to tworzymy kolejne upcyklingowe skrzaty, żeby miały towarzystwo. 😄

We can be like a barber and trim the Christmas gnome's beard. If we feel like it, we create more upcycled gnomes to keep them company.

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Podpowiedź dla chętnych - jeżeli macie pod ręką naklejane, latające oczy, to polecam je doczepić chociaż jednemu skrzatowi. Niestety nie mam oczek, a z pewnością skrzaty wyglądałyby przezabawnie (chyba pora na małe zakupy, może jeszcze udekoruję skrzaciki, hihi).

One more tip  - if you have stick-on flying eyes at hand, I recommend attaching them to at least one gnome. Unfortunately, I don't have eyes, and the gnomes would certainly look hilarious (I think it's time for a little shopping, maybe I'll decorate the gnomes, haha).

Skrzat świąteczny zawieszka Tutorial - Blog DIY, czyli Zrób To Sam

Zamierzam swoją skrzacią gromadkę zawiesić na choince, bo zwykle używam tylko lampek, a zamiast bombek wieszam... cukierki (później nie mam problemu z przechowywaniem bombek w za ciasnym mieszkaniu). Ale sęk w tym, że jeszcze nie mam świątecznego drzewka, więc póki co skrzaty leżakują. 😄

I'm going to hang my group of gnomes on the Christmas tree, because I usually only use lights, and instead of baubles I hang... candies (later, I have no problem storing the baubles in a too cramped apartment). But the problem is that I don't have a Christmas tree yet, so for now the gnomes are aging. 

Powyższy pomysł możecie śmiało wykorzystać podczas zabaw z dziećmi - projekt jest prosty, nie potrzeba wiele materiałów do roboty, a dzieciaki pewnie się ucieszą, że na święta mogą ozdobić swój pokój czy choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami. 

You can easily use this idea to have fun with your children - the project is simple, you don't need many materials, and your kids will probably be happy that they can decorate their room or Christmas tree with handmade decorations.

Przyjemnego tworzenia! // Have fun! 
Adrianna - Adzik tworzy

***

Jeśli uda się Wam zrobić takiego skrzata to koniecznie go podlinkujcie tutaj!


Powered by Linky Tools

Click here to enter your link and view this Linky Tools list...

1 comment:

  1. Fajne te skrzaty i łatwe do zrobienia, dzięki za kursik na te cudne skrzaty. Co prawda na mojej choince już nic się nie zmieści ale fajnie że kursik jest !!
    Pozdrawiam

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...