2023/12/03

TUTORIAL - Gwiazda pięcioramienna

 POZIOM/ LEVEL: ŁATWY / EASY 

Przygotowałam dla Was tutorial na prościutką świąteczną dekorację. 

Jak zrobić pięcioramienną gwiazdę z papierowych rurek ? 

Pięcioramienna gwiazda, nazywana też pentagramem, to starodawny symbol o bogatej historii i znaczeniach. Odpowiednio używany może być piękną ozdobą lub amuletem ochronnym.
Dlatego warto zrobić własną pięcioramienną gwiazdę w prosty sposób.

I have prepared a tutorial for you on a super easy holiday decoration.
How to make a five-pointed star from paper tubes?
The five-pointed star, also known as a pentagram, is an ancient symbol with a rich history and meanings. When used appropriately, it can be a beautiful ornament or a protective amulet. That's why it's worth making your own five-pointed star in a simple way.Potrzebne materiały:

- Papierowe rurki wykonane z gazet czy ulotek, bądź starych zniszczonych książek ;)
- Nożyczki
- Klej
| Wstążka lub sznurek do zawieszenia

Materials needed:

- Paper tubes made from newspapers or flyers, or old, damaged books ;)
- Scissors
- Glue
- Ribbon or string for hanging

Krok 1: Przygotowanie materiałów

Najpierw przygotuj wszystkie potrzebne materiały. Upewnij się, że masz odpowiednią ilość papierowych rurek. Możesz wybrać kolorystykę rurek, która Ci odpowiada, albo jeśli robisz je z gazet czy książki to pomalować je na końcu farbami, bądź sprayem wg. uznania.

Step 1: Prepare the materials

First, gather all the necessary materials. Make sure you have the right amount of paper tubes. You can choose the color of the tubes that suits you, or if you're using newspapers or books, paint them with acrylic paint or spray paint as you prefer.


 Krok 2: Tworzenie podstawy

Zacznij od utworzenia podstawy pięcioramiennej gwiazdy. Weź dwie papierowe rurki i złącz je ze sobą, następnie ok 10cm dalej złam rurkę tworząc kształt litery "V", i kolejne złamanie 10-15cm dalej... 

Step 2: Creating the base

Start by creating the base of the five-pointed star. Take two paper tubes and connect them. Then, about 10cm further, bend the tube to form the shape of the letter "V," and make another bend 10-15cm further...
Krok 3: Dodawanie kolejnych ramion

Powtarzaj ten proces, dodając kolejne rurki, aby utworzyć pięć ramion gwiazdy. Upewnij się, że są one równomiernie rozłożone, tworząc pięć kątów.

Step 3: Adding additional arms

Repeat this process, adding more tubes to create five arms of the star. Make sure they are evenly distributed, forming five angles.
Krok 4: Sklejanie i wzmocnienie

Kiedy mamy już 5 ramion naszej gwiazdy, to co pozostało nam jeszcze zawijamy przez środek między ramionami tak aby wzmocnić naszą gwiazdę i utworzyć ją bardziej stabilną i pełniejszą. Końcówkę przyklejamy do jednego z brzegów.  Możecie użyc kleju lub washi-tape. 

Step 4: Gluing and reinforcing

When you have the five arms of our star, wrap what's left through the center between the arms to reinforce our star and make it more stable and fuller. Glue the end to one of the edges. You can use glue or washi tape.
Krok 5: Dekorowanie (opcjonalne):

Jeśli chcesz nadać swojej pięcioramiennej gwiazdzie dodatkowego blasku, możesz pomalować ją kolorowymi farbami, dodać brokat lub inne ozdoby. Ja użyłam złotej farby akrylowej, uprzednio maskując ciemniejszy papier białą farbą akrylową. Ale możesz też pozostawić je w takiej papierowej wersji kolorowej jeśli użyłaś gazet czy magazynów do jej wykonania. 

Step 5: Decorating (optional)

If you want to give your five-pointed star an extra shine, you can paint it with colorful paints, add glitter, or other decorations. I used gold acrylic paint, masking the darker paper with white acrylic paint. But you can also leave it in its paper version if you used newspapers or magazines for its creation.Krok 6: Dodawanie sznurka

Na koniec, przyczep kawałek wstążki lub sznurka do jednego z ramion gwiazdy. To pozwoli ci zawiesić ją jako ozdobę lub amulet ochronny.

Step 6: Adding the string

Finally, attach a piece of ribbon or string to one of the star's arms. This will allow you to hang it as a decoration or protective amulet.


Twoja pięcioramienna gwiazda jest teraz gotowa!

Możesz użyć jej do ozdabiania choinki na Boże Narodzenie, jako dekorację na przyjęcie tematyczne, lub po prostu jako element dekoracyjny w swoim wnętrzu. Pamiętaj, że niezależnie od historii i znaczenia pentagramu, w tym kontekście jest to po prostu piękny element dekoracyjny, który możesz dostosować do swoich własnych potrzeb i gustu.

Ja w ramach wolontariatu, jako że jestem aktywnym wolontariuszem, wykonałam je dla Korpusów Pokoju na kiermasz świąteczny z którego dochód będzie przekazany na prezenty mikołajowe dla dzieci. 


Your five-pointed star is now ready!

You can use it to decorate your Christmas tree, as a decoration for a themed party, or simply as a decorative element in your home. Remember that regardless of the history and meaning of the pentagram, in this context, it is simply a beautiful decorative element that you can customize to your own needs and taste.

As part of volunteering, I made these for the Peace Corps at a Christmas fair, and the proceeds will go towards Santa gifts for children.Ten sam proces powtórzyłam z wikliną i powstały bardzo oryginalne gwiazdki wiklinowe.

I repeated the same process with wicker and created very original wicker stars.


 Symbol ten ma różne znaczenia w różnych kulturach, więc używaj go z rozwagą i zrozumieniem jego historii. 

Mam nadzieję, że stworzycie równie niezwykłe i piękne gwiazy, które ozdobią wasze choinki i wnętrza. 

This symbol has different meanings in different cultures, so use it with caution and an understanding of its history.

I hope you create equally extraordinary and beautiful stars that will adorn your Christmas trees and interiors.


Pozdrawiam serdecznie 

Majalena

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...