2020/07/18

VIDEO TUTORIAL : Butelka decoupage z efektem spękań / Decoupage bottle with crackle finish

Witajcie / Welcome

Z tej strony Shylaa i chcę Wam dziś udostępnić recyklingowy wideo-tutorial z butelką z efektem spękania techniką decoupage używając papierów ryżowych od 
ITD Collection. 


I am Shylaa here today to share a video tutorial of upcycling of glass bottle by decoupage method using rice paper of ITD CollectionPotrzebne materiały / Materials required

* "Papier-ryzowy-decoupage-tla-papier-ryzowy"  ITD COLLECTION),
* Szklana butelka / Glass Bottle
* Pęknięcia medium / Crackle medium
*Czarny gesso / Black gesso or Primer
*Gąbka / Sponge 
*Chalk Paint or Acrylic Paint(dark & light shade)
* Kwiaty / Handmade flowers
* Wykrojniki (kwiaty, listki) /  Die cuts
* JutaJute
* Tekturki z napisami / Chipboard
* Klej / Glue
* nożycowy / Scissor
* płaski pędzel / Flat paint brushMetoda wykonania: 

Krok 1: Pierwszym krokiem jest wyczyszczenie butelki papierem ściernym, aby nie pozostał klej i etykieta.

 Krok 2: Całą powierzchnię mojej butelki zagruntowałem czarnym gesso pędzelkiem gąbkowym.  Następnie pozwól mu całkowicie wyschnąć. Ja użyłem suszarki w tym celu do szybkiego wysuszenia.

 Krok 3: Kolejnym krokiem jest dodanie farb kredowych.  Zastosuj ciemny kolor i dokładnie wysusz.

 Krok 4: Nanieś środek spękający na butelkę nakładajac go w jednym kierunku (pionowym lub poziomym). Nie dodawaj za dużo, ponieważ tworzy ono krople na butelce, które później mogą się odkleić.

 Krok 5: Pozwól mu dokładnie wyschnąć. Następnie nałóż jasną kredową farbę kredową w tym samym kierunku, co powyżej. Możesz zobaczyć pęknięcia na butelce. Ponownie dokładnie wysusz.

 Krok 6. Wytnij motywy z papieru ryżowego nożyczkami i przyklejaj motywy jeden po drugim nad butelką.

 Krok 7: Udekoruj butelkę kwiatami, nitkami itp.

 Krok 8: Ostatnim krokiem jest lakierowanie i pozostawienie do naturalnego wyschnięcia przez 24 godziny

***

Step by step method:

Step 1:The first step is to clean the bottle with sand paper so that there’s no adhesives left from labels.
Step 2: I primed the entire surface of my bottle with black gesso with sponge brush. Then let it dry completely i used heating tool for quick drying, ensure that you keep the heating tool a bit away from bottle.
Step 3: Next step is to add chalk paints. Apply the dark colour and dry it thoroughly.
Step 4: Apply the crackle medium over the bottle in single pattern in one direction(either vertical or horizontal). Do add too much of the medium as it creates drops on the bottle which are subject to peel off later. 
Step 5: Allow it to dry thoroughly. Then apply the light color chalk paint in the same direction as above.You can see the cracks developing on the bottle. Again dry it up thoroughly.
Step 6. Cut the rice paper motifs with scissors and glue the motifs one by one over the bottle.
Step 7: Decorate the bottle with flowers, threads etc.
Step 8: The final step is to varnish and allow it to dry naturally for 24 hours.


Zapraszam na VIDEO-TUTORIAL 
Welcome to video: 


***
Kilka ujęć z bliska
Close up clicks

This will be perfect home decor and great recycling idea.


Mam nadzieję, że się Wam podobało. 
Hope you like it.

Happy Crafting
Shylaashree
|| FACEBOOK ||  INSTAGRAM ||  PINTEREST ||

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...