2019/02/27

VIDEO TUTORIAL: Wojskowy notes z kwiatkami/ Military Notebook with Flowers

Od jakiegoś czasu miałam w domu zestaw wojskowy z Prima marketing. To zestaw 3 kolorów, które mogą osiągnąć iluzję wojskowego kamuflażu. Do tej pory kolory te pozostały nieużyte, ale dzisiaj miałam pomysł na ich wykorzystanie.

For some time, I had at home a Military set from Prima marketing. It's a set of 3 colors that can achieve the illusion of military camouflage. So far, these colors have been left unused, but today I got an idea where they were very helpful.


Na okładkę notatnika nałożyłam teksturowaną pastę przez szablon.

At the top of the notebook, I first pasted a textured paste over the template.


Po wyschnięciu pasty ułożyłam trybiki i inne metalowe ozdoby i przykleiłam je razem.

After the paste had dried, I stacked the gears and other metal ornaments and stuck them together.


Pomalowałam wszystko czarnym gessem, a potem użyłam zestawu wojskowych farb. Zacząłem od najciemniejszego - ciemnozielonego, kontynuowałem z jasnozielonym, w końcu użyłam koloru ochry.

I dug everything up with a black gessem and then I used the Military Sets. I started with the darkest - dark green, I continued with light green, finally used the ocher color.


Na koniec umieściłam zdjęcie na okładce notebooka i ozdobiłam motylem i kwiatami, których użyłam jako kontrast do motywu wojskowego i steampunkowego.

Finally, I stuck a picture on the the cover of the notebook and decorated with a butterfly and flowers that I used as a contrast to the military and steampunk theme.A oto wideo:
And here's the video:


Thank you for your visit! :-)

2 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...