2019/04/01

#42 WYZWANIE - Lekkie jak piórko

Dziś rusza na naszym blogu kolejne wyzwanie.
Temat brzmi "Lekkie jak piórko".

Today another challenge starts on our blog.
The theme is "Light as a feather."
Zapraszamy do udziału wszystkie kreatywne duszyczki. Interpretacja tematu jest dowolna - możemy użyć w naszej pracy piórek, może to być praca delikatna niczym piórko, skrzydła i opierzone osobniki ptasie także będą mile widziane.

We invite all creative souls to participate in our challenge. Interpretation of the topic is arbitrary - you can use feathers in your work, it can be a delicate work like a feather, wings and feathered birds will be also welcome.

***
Piórkowe wyzwanie tak zostało zinterpretowane przez nasze DT:
Let's see how the feather challenge is interpreted by our DT:

Majalena stworzyła kartkę z piórkiem
Majalena created a card with a feather


Anna wyhaftowała zakładkę z kolorowym piórkiem
Anna embroidered a bookmark with a colored feather


i zrobiła łapacz snów z prawdziwymi piórkami

and she made a dream catcher with real feathers
Ula zrobiła LO z użyciem motywu piórek
Ula made LO using the feathers theme


Halinka namalowała pięknego skrzydlatego anioła na desce.

Halinka painted a beautiful angel on the board.


Justyna przygotowała łapacz snów
Justyna has prepared a dream catcher


Bogusia wykonała wiosenny stroik z kolorowymi piórkami
Bogusia made a spring Easter decoration with colorful feathers


A ja Iza z Retro Wariacji przygotowałam wielkanocną karteczkę z kurczaczkiem i kaczuszką.
And Iza prepared an Easter card with a chicken and a duck:

***
A oto zasady naszego wyzwania:

Zgłaszane prace mogą być wykonane w dowolnej technice, 
ważne tylko, aby były zgodne z tematem wyzwania.
Prace te nie mogą być opublikowane przed datą niniejszego wpisu oraz nie mogą być zgłaszane na inne wyzwania! 
Każda autorka może oczywiście zgłosić więcej niż jedną pracę.

Czekamy na nie do dnia 30.04.2019 r.

Linki prowadzące bezpośrednio do wpisów ze zgłaszanymi pracami możecie dodać za pomocą InLinkz.
Nie zapomnijcie umieścić we wpisie z każdą zgłaszaną pracą podlinkowanego banerka naszego wyzwania.

Here are the rules of our challenge:
Submitted works can be made in any technique, it's only important to be consistent with the topic of the challenge.
These works may not be published before the date of this entry and may not be submitted for other challenges!
Each author can, of course, submit more than one project.

We are waiting for them by 30/04/2019.

You can add links that lead directly to entries with submitted works using InLinkz.
Do not forget to put in the post with each projects a linked banner of our challenge.

***

Na zwycięzcę naszego wyzwania czekają nagrody:

- banerek z wyróżnieniem gotowy do zamieszczenia na własnym blogu
- zaproszenie na Gościnne Występy (obowiązkowo jeśli chcecie odebrać nagrode)
(UWAGA NOWA INFORMACJA) - zaproszenie do utworzenia inspiracji razem z DT DIY do kolejnego wyzwania! 
- nagroda - bon o wartości 50 zł, ufundowana przez naszego Sponsora

The prizes await the winner of our challenge:
- Banners with distinction ready to be posted on your own blog
- invitation to Guest performances
- invitation to make inspiration to our next challenge!
- a prize worth PLN 50, funded by our Sponsor shop from A to ZetSerdecznie zapraszamy do udziału w wyzwaniu, które powinno okazać się lekkie, łatwe i przyjemne ;)

We invite you to participate in the challenge, which should be light, easy and pleasant;)

4 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...