2024/03/19

JUNK JOURNAL: Jak stworzyć bazę?

Witam Was w drugiej części kursu na Junk Journal. Dzisiaj pokażę Wam, jak można stworzyć bazę, którą w kolejnych częsciach będziemy ozdabiać. Zapraszam do wspólnego tworzenia wszystkich miłośników klimatu vintage  i zapisywania wspomnień!

Welcome to the second part of the Junk Journal course. Today, I'll show you how to create a base that we'll decorate in the following parts. I invite all vintage atmosphere lovers and memory keepers to join in creating together!Czego będziemy potrzebować do stworzenia bazy junk journala?

- pudełko kartonowe np. po ryżu, kaszy, płatkach,

- papier - taki do ksero, z nie do końca zapisanych zeszytów, notesów, ze starych książek,

- stare lub stylizowane na stare dokumenty, koperty, nuty,

- czarna herbata lub/i kawa rozpuszczalna

- igła i nici


What will we need to create the base of a junk journal?

- Cardboard box (e.g., from rice, cereal, or flakes)

- Various papers (printer paper, partially filled notebooks, old books)

- Old or vintage-style documents, envelopes, sheet music

- Black tea and/or instant coffee

- Needle and thread


Jak stworzyć bazę junk journala?


Krok 1. Okładka z pudełka.

Potrzebujemy najzwyklejszego pudełka czy to po ryżu, kaszy, karmie dla kota lub gryzonia jak u mnie. Wystarczy je rozciąć i dopasować wymiary do tego, jak duży ma być nasz notes.

Możemy oczywiście zostawić okładkę w rozmiarze, jaki ma oryginalnie i do niego dopasować wymiary kartek.

Na poniższych zdjęciach możecie zobaczyć jak po docięciu wyglada moja okładka. Boczna część pudełka jest idealna na grzbiet. Ja go odrobinę zmniejszyłam, co możecie zobaczyć poniżej. W miejscu oryginalnego zgięcia nakleiłam kawałek tektury, żeby się nie zaginało w tym miejscu. Mysiałam też w ten spodób zamaskować otwór w pudełku.

Step 1. Cover from a Box

We need a simple cardboard box, whether it's from rice, grains, cat food, or small pet food like mine. Simply cut it open and adjust the dimensions to match the size of our journal.

Of course, we can leave the cover in its original size and adjust the dimensions of the pages to fit.

In the following photos, you can see how my cover looks after cutting. The side of the box is perfect for the spine. I slightly reduced its size, as you can see below. I also glued a piece of cardboard in the place of the original fold to prevent it from bending in that area. This way, I also concealed the hole in the box.

Jak widzicie moją okładkę postanowiłam okleić płótnem. Wy możecie użyć kawałka dowolnego materiału czy też papieru (najlepiej poniżej 200 gsm, bo gruby papier łamie się przy zaginaniu).

As you can see, I decided to cover my cover with canvas. You can use a piece of any fabric or paper (preferably below 200 gsm, as thick paper tends to crease when folded).


Po oklejeniu zewnętrznej części okładki oklejam jej wnętrze dwoma odpowiednio przyciętymi kawałkami papieru scrapowego od ITD Collection. Uprzednio tuszuję ich brzegi brazowym tuszem Distress. 

Na wewnętrznej stronie grzbietu przyklejam również kawałek płótna introligatorskiego. 

After covering the exterior of the cover, I cover its interior with two appropriately trimmed pieces of scrap paper from the ITD Collection. Beforehand, I distress the edges with brown Distress ink.

I also glue a piece of bookbinding canvas on the inner side of the spine.Nasza okładka jest wlaściwie gotowa i możemy zajać się wkładem, czyli przygoyować papier, który chcemy umieścić w środku.

Our cover is practically ready, and we can move on to the inserts, which means preparing the paper we want to place inside.


Krok 2. Robimy wkłady do Junk Journala.

I tutaj macie pełną dowolność! Mieszamy najzwyklejszy papier do ksero z papierem scrapowym, kartkami starych książek, pergaminem, a nawet z kawałkami tkanin.

 Ja kartki papieru do ksero a4 skladalam na pół i potem docinałam do odpowiedniego rozmiaru. Nie wszystkie kartki muszą być tej samej wielkości. Jak zobaczycie na zdjęciach  w moich wkładach są mniejsze i większe kartki. Dołączyłam też koperty. Z jednej strony mamy miejsce, by coś umieścić a z drugiej co prawda wystaje nieduży kawałek koperty, ale i z niego zrobimy pożytek ;)

Step 2. Making Inserts for the Junk Journal.

Here you have complete freedom! Mix ordinary printer paper with scrapbooking paper, pages from old books, parchment, and even fabric scraps.

I folded A4 printer paper in half and then trimmed it to the appropriate size. Not all pages have to be the same size. As you can see in the photos, I included both smaller and larger pages in my inserts. I also added envelopes. On one side, we have space to insert something, and on the other side, although a small piece of the envelope sticks out, we can still make use of it ;)

Zanim jednak połączycie Wasze kartki i zaczniecie mocować do okładki, proponuję je postarzyć! Szczególnie ważne jest to w przypadku zwyklych, białych kartek papieru czy np. kartek zeszytów. Jeśli macie papier wyglądający na stary, możecie pominąć ten krok.

Jak ja postarzam papier? 

Niektórzy mówią na to gotowanie papieru, a ja po prostu zalewam kartki mocną herbatą lub słabą kawą rozpuszczalną. Zostawiam je tak na jakiś czas, a potem suszę na grzejnikach lub suszarce. I tyle. Sami zobaczcie, jak to wygląda.

Before you connect your pages and start attaching them to the cover, I suggest aging them! This is particularly important for plain white paper or notebook pages. If you have paper that already looks old, you can skip this step.

How do I age paper? 

Some call it "cooking" paper, but I simply soak the pages in strong tea or weak instant coffee. I leave them for some time and then dry them on radiators or using a hairdryer. That's it. See for yourself how it looks.


A tak wyglada gotowy, wysuszony papier:

The finished, dried paper looks like this:Krok 3. Łączymy wkłady z bazą.

Tu będziemy potrzebować igły i nici. Igła powinna być dość gruba, bo moja cienka złamała się w połowie 😉

Wyznaczamy równe odległości i robimy dziurki w okładce oraz na środku naszych wkładów. Ja zrobiłam dziurki tylko w trzech miejscach, ale możecie ich zrobić więcej jeśli Wam pasuje. Następnie szyjemy. 

Ja przewlekałam nitkę po dwa razy w każdej dziurce. W miejscu szycia przykleiłam kawałek lnianej tasiemki, ale ładne szycie możecie też zostawić na wierzchu - ma to swój urok. Podobnie na grzbiecie - ja tym razem zostawiam szycie na wierzchu, alr równie dobrze możecie najpierw zszyć, a potem oklwić okładkę, aby nie było widać szycia. Możecie też zakleić to później kawałkiem koronki czy płótna.

Step 3. Connecting the Inserts with the Base.

Here, we'll need a needle and thread. The needle should be quite thick because my thin one broke halfway through 😉

We mark equal distances and make holes in the cover and in the middle of our inserts. I made holes only in three places, but you can make more if you prefer. Then we sew.

I threaded the needle through each hole twice. At the sewing point, I glued a piece of linen ribbon, but you can also leave the nice stitching on the surface - it has its charm. Similarly on the spine - this time I leave the stitching on the surface, but you can just as well stitch first and then cover the cover so that the stitching is not visible. You can also cover it later with a piece of lace or fabric.

Tym sposobem nasza baza junka jest gotowa! Przed nami najlepsza zabawa, czyli ozdabianie! Uwielbiam w junk journalach to, że nie musimy tu trzymać się żadnych sztywnych ram, a nawet małe potknięcia można przekuć w coś fajnego! Sami zobaczycie!

Wszystko, co Wam pokazałam to moje sposoby. Nie korzystałam z żadnych płatnych kursów, choć oglądalam dużo jnspirujacych filmików na YT ;) I tak metodą prób i błędów wypracowałam sobie swój sposób na Junk Journal. Jeśli Wam bardziej odpowiadają inne sposoby, to śmiało miksujcie sobie je z tym, co ja proponuję! Liczy się efekt koncowy :) 

This way, our junk journal base is ready! Ahead of us lies the best part - decorating! I love junk journals because we don't have to stick to any rigid rules, and even small mistakes can be turned into something cool! You'll see for yourselves!

Everything I've shown you are my methods. I didn't use any paid courses, although I watched a lot of inspiring videos on YouTube ;) Through trial and error, I developed my own way of making junk journals. If you prefer other methods, feel free to mix them with what I propose! The final result is what matters :)
Już teraz zapraszam Was do wspólnego tworzenia! Tym goręcej, że na wytrwałych twórców na koniec cyklu będzie czekała nagroda.

I invite you all to join in creating together! Especially since at the end of the cycle, there will be a reward from our sponsor, ITD Collection, waiting for dedicated creators!

***

KONKURS NA JUNK JOURNAL

Zapraszam Was do wspólnego tworzenia!
Na najaktywniejszych czeka nagroda od naszego sponsora ITD Collection!


Poniżej znajdziecie regulamin zabawy, a na samym końcu "żabkę" do zgłaszania Waszych journalowych projektów. Czekam na nie z niecierpliwością!

*Regulamin zabawy "Junk Journal"*
 1. *Cel zabawy* Celem zabawy "Junk Journal" jest wspólne tworzenie unikalnych Junk Journali, dzieląc się pomysłami, inspiracjami i procesem twórczym na blogu DIY. 

2. *Uczestnictwo* Zabawa jest otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem Junk Journali oraz posiadających dostęp do bloga DIY. Uczestnicy muszą mieć możliwość udostępniania zdjęć i opisów swoich projektów. 

3. *Warunki uczestnictwa* Aby wziąć udział w przyznaniu nagrody, uczestnik musi: - Przynajmniej dwukrotnie podlinkować swoje projekty w kolejnych etapach pracy na blogu DIY, prezentując proces tworzenia swojego Junk Journala. - Na każdym z tych etapów pokazać przynajmniej trzy zdjęcia, prezentujące różne fazy tworzenia.

4. *Nagroda* Nagrodą w zabawie jest zestaw papierów od ITD COLLECTION, idealnych do wykorzystania w tworzeniu Junk Journali. 

5. *Wybór zwycięzcy* Zwycięzca zostanie wybrany spośród uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa. Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmie organizator zabawy na podstawie kreatywności, staranności wykonania projektów oraz zgodności z tematyką Junk Journali.

 6. *Ogłoszenie zwycięzcy* Zwycięzca zostanie ogłoszony na blogu DIY oraz na innych platformach społecznościowych, na których prowadzona jest zabawa. Organizator skontaktuje się również bezpośrednio z wygranym uczestnikiem w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących odbioru nagrody. 

7. *Prawa autorskie* Uczestnicy zachowują pełne prawa autorskie do swoich projektów, ale jednocześnie zgadzają się na udostępnianie zdjęć i opisów swoich prac na blogu DIY w ramach zabawy.

 8. *Zmiany w regulaminie* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zabawy, o ile nie wpłynie to negatywnie na prawa uczestników ani na przebieg samej zabawy. 

9. *Akceptacja regulaminu* Uczestnictwo w zabawie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. 

10. *Kontakt* W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zabawy prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail podanego na blogu DIY. Zabawa "Junk Journal" ma na celu propagowanie kreatywności i wspólnego działania wśród miłośników tworzenia ręcznie robionych albumów Junk Journal. Życzymy wszystkim uczestnikom udanej zabawy i inspirujących projektów!


***

A jeśli przegapiliście nasz wstęp do JunkJournala to tutaj możecie wszystko sprawdzić 


Do usłyszenia w kwietniu!

A jeśli już poczyniliście przygotowania waszych Junk Journali to linkujcie je poniżej! 

Wasza aktywność będzie brana pod uwagę na końcu naszego cyklu. 

Zapraszamy.

See you in April!

And if you've already made preparations for your Junk Journals, link them below!

Your activity will be taken into account at the end of our cycle.

4 comments:

 1. Świetnie przygotowany wstęp do junk jurnala. Jak tylko uda mi się zorganizować. trochę czasu wolnego na pewno przygotuję sobie taki. 😉

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję! Mam nadzieję, że spróbujesz swoich sił 💙

   Delete
 2. Też mi się marzy JJ. Nigdy nie robiłam, a kursik jest super.

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...