2023/10/09

CYTAT INSPIRACYJNY #6

 Witajcie! 

Dzisiaj mam dla Was cytat,  który przypomina nam, jak ważne jest wykorzystanie naszej kreatywności do tworzenia piękna i wyrażania siebie. 

Bądźmy twórczy, bo świat jest naszym płótnem.


Hello, dear friends!

Today I have a quote for you that reminds us of the importance of using our creativity to create beauty and express ourselves.

"Let us be creative, for the world is our canvas."Kiedy patrzymy na świat wokół nas, widzimy nieograniczone możliwości do twórczego działania. Każdy dzień, każda chwila jest jak białe płótno, które czeka na nasz artystyczny dotyk. Możemy malować kolory, kształty i emocje, aby stworzyć coś wyjątkowego i pięknego.

Bycie twórczym oznacza otwarcie się na nowe pomysły, eksperymentowanie z różnymi technikami i wyrażanie swojej indywidualności. Niech nasza wyobraźnia i pasja prowadzą nas na ścieżkę twórczego odkrywania i doskonalenia się.

Twórczość nie jest zarezerwowana tylko dla artystów. Każdy z nas ma w sobie iskrę twórczego potencjału, który czeka, aby zostać uwolniony. To może być w rękodziele, projektowaniu, pisaniu, fotografii, muzyce czy jakiejkolwiek innej formie wyrażania siebie.

Bądźmy otwarci na inspiracje, na piękno, które nas otacza, na ludzi i ich historie. Niech nasza twórczość przynosi światu radość, inspirację i pozytywną zmianę.


When we look at the world around us, we see unlimited possibilities for creative action. Every day, every moment is like a blank canvas waiting for our artistic touch. We can paint colors, shapes, and emotions to create something unique and beautiful.

Being creative means being open to new ideas, experimenting with different techniques, and expressing our individuality. Let our imagination and passion lead us on a path of creative exploration and self-improvement.

Creativity is not reserved only for artists. Each of us has a spark of creative potential within, waiting to be unleashed. It can be in crafts, design, writing, photography, music, or any other form of self-expression.

Let's be open to inspiration, to the beauty that surrounds us, to people and their stories. May our creativity bring joy, inspiration, and positive change to the world.Dlatego dzisiaj, drodzy przyjaciele, chciałabym Was zachęcić do bycia twórczym. 

Niech Wasze działania staną się wyrazem Waszej unikalności i pasji. 

Niech Wasze projekty i twórczość przynoszą piękno do tego świata.

Piszcie jakie są Wasze ulubione formy twórczości i jakie są Wasze pomysły na wykorzystanie Waszego płótna - świata.

Niech nasza twórczość kwitnie i rozkwita na naszym wspólnym płótnie - świecie. 

Niech przynosi nam radość, spełnienie i inspirację.

Dear friends, today I would like to encourage you to embrace your creativity. 

Let your actions be a reflection of your uniqueness and passion. 

May your projects and creations bring beauty to this world.

Share with me your favorite forms of creativity and your ideas for utilizing your canvas—the world.

May our creativity flourish and blossom on our shared canvas—the world. 

May it bring us joy, fulfillment, and inspiration.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...