2024/01/15

#64 CYKLICZNE SZYDEŁKO : Sercowe podkładki // Heart Coasters pattern

 Witajcie moje szydełkowe duszyczki! 
Hello, my crochet-loving souls!

Z Nowym Rokiem wiele wyzwań nas czeka, 
a jednym z nich jest przywrócenie do aktywności Cyklicznego Szydełka! 

Na jak długo... wszystko zależy od Was. 

  Dlatego zachęcam Was do udziału i wspólnego dziergania razem ze mną,
bo to dodaje więcej chęci do działania i tworzenia nowych projektów właśnie dla Was.

With the New Year, many challenges await us, and one of them is bringing back the activity of the "Cyclic Crochet"!

How long it will last... it all depends on you.

That's why I encourage you to participate and crochet together with me because it adds more motivation to take action and create new projects just for you.

Szydełko jest jednym z moich nieodłącznych akcesoriów z którym się nie rozstaję. 
Towarzyszy mi w smutnych momentach kiedy trzeba zająć myśli czymś innym,
kiedy się nudzę - zwłaszcza na lotnisku kiedy oczekuje w sali odlotów czekając na samolot..;) ,
czy nawet poprostu kiedy czuję przypływ weny twórczej - to łapię za szydełko i zawsze coś tam udziergam!  

Crochet is one of my indispensable companions that I can't part with. It keeps me company in sad moments when I need to distract my thoughts, when I'm bored – especially at the airport while waiting in the departure lounge for a flight... or even when I feel a surge of creative inspiration – I grab my crochet hook, and I always manage to create something!


Ponieważ tworzenie projektów dla Was robie od serca, to właśnie serce bedzię tym pierwszym powrotnym elementem naszego spotkania. 

Since I create projects for you from the heart, the heart will be the first returning element of our meeting.


Jak zwykle przypomne jeszcze że opisy przygotowane tutaj przezemnie,

być może dla niektórych nie są profesjonalne, ale staram się je przygotować i opisać w taki sposób, aby każdy kto zaczyna i próbuje swoich sił z szydełkiem był w stanie wykonać taki projekt. 

Natomiast jeśli "zaawansowani szydełkowicze" znajdą tutaj jakiś błąd, bądź niejasność, to byłabym ogromnie wdzięczna o informację w celu poprawienia lub wyjaśnienia danej kwestii. 

As usual, I would like to remind you that the descriptions prepared by me here may not be professional, but I strive to prepare and describe them in a way that anyone starting and trying their hand at crocheting can complete such a project.

However, if "advanced crocheters" find any errors or ambiguities here, I would be immensely grateful for information to correct or clarify the issue.


Niejednokrotnie posiłkuje się także tutorialami, które znajduje gdzieś w sieci w innym języku i staram się sama wykonać najpierw dany projekt żeby sprawdzić czy nadaje się do naszego Cyklicznego Szydełka, a potem przygotowywyje własne tłumaczenie jeśli oczywiście nie ma ku temu przeciwskazań. 

No to zaczynajmy! 

Miłość wisi w powietrzu! Zbliżamy się wielkimi krokami do lutego, co oznacza tylko jedno – Walentynki są tuż za rogiem! Te szybkie i proste podkładki szydełkowe w kształcie serca są nie tylko idealne na ten romantyczny dzień, ale mogą być zrobione w dowolnym momencie dla każdego miłośnika kawy lub herbaty!

Many times, I also use tutorials that I find somewhere on the web in another language, and I try to complete the given project myself first to check if it's suitable for our "Cyclic Crochet". Then, if there are no objections, I prepare my own translation.

So let's begin!

Love is in the air! We're rapidly approaching February, which means only one thing – Valentine's Day is just around the corner! These quick and simple heart-shaped crochet coasters are not only perfect for this romantic day but can be made at any time for any coffee or tea enthusiast!

***

CO POTRZEBUJEMY: 

> dowolne kolory włóczki ( najlepiej bawełnianej) 

> szydełko rozm. 2,5-3 

> nożyczki 

WHAT YOU NEED:

> Any colors of yarn (preferably cotton)

> Crochet hook size 2.5-3

> Scissors


***

MATERIAŁY

Te podkładki doskonale sprawdzają się do wykorzystania resztek przędzy, ponieważ zużywają jej bardzo mało! Ja zakupiłam je w sklepie TIGER - gdzie były w małych motach po 10g. = 25m. idealnie wystarczająco na jedną podkładkę.


Pewnie zastanawiasz się, czy koniecznie musisz używać przędzy bawełnianej do swoich podkładek.

Krótka odpowiedź brzmi: TAK.

Przędza bawełniana jest polecana z wielu powodów!

1. Absorbuje wilgoć powstałą w wyniku kondensacji,
2. nie topi się pod wpływem ciepła gorącego kubka do kawy i
3. można ją łatwo wyprać i wysuszyć w pralce! 

Wszystkie te czynniki są istotne w przypadku podkładek, które będą (miejmy nadzieję) często używane i muszą być trwałe!

MATERIALS

These coasters work perfectly with leftover yarn since they require very little!

You might be wondering if you must use cotton yarn for your coasters.

The short answer is: YES.

Cotton yarn is recommended for several reasons!

1. It absorbs moisture from condensation,

2. it doesn't melt under the heat of a hot cup of coffee, and

3. it can be easily washed and dried in the washing machine!

All these factors are crucial for coasters that will (hopefully) be frequently used and need to be durable!


***

WYMIARY KOŃCOWE

Ok. 12cm x 12cm

FINAL DIMENSIONS

Approximately 5 inches x 5 inches.


***

PRÓBKA

9 oczek na 10 rzędów w ściegu SC = kwadrat o wymiarach 5cm x 5cm.

Dostosuj rozmiar szydełka, aby osiągnąć odpowiednią próbkę.

9 stitches for every 10 rows in single crochet (SC) stitch pattern result in a square measuring 2" x 2".

Adjust the crochet hook size to achieve the correct gauge.


***

UWAGI

Ten projekt jest wykonywany w rzędach. oł.1 na początku każdego rzędu nie liczy się jako oczko.

Liczba w nawiasach na końcu każdego rzędu oznacza łączną liczbę oczek do wykonania w danym rzędzie.

NOTES

This project is worked in rows. CH 1 at the beginning of each row does not count as a stitch.

The number in parentheses at the end of each row indicates the total number of stitches to be made in that row.

***

OPIS/WZÓR PODSTAWKI W KSZTAŁCIE SERCA

DESCRIPTION/DESIGN OF HEART-SHAPED STAND


o. - oczko 

oł. - oczko łańcuszka 

oś - oczko ścisłe

ps. - półsłupek

tog - 2 oczka przerobione w jeden ( 2 oczka połączone w jedno oczko) - zwężanie


Zaczynamy dowolnym kolorem A, 3x oł. (oczka łacuszka),
następnie przerób 3 ps. w drugim oczku od szydełka (3 o.).


 


Rząd 1: 1 oł. / 1 ps. w każde o. (3 o.).

 Rząd 2: 1 oł. / 2 ps. (półsłupki) w pierwszym oczku, / 1 ps., / 2 ps. w ostatnie oczku (5 o.).

 Rząd 3: 1 oł. / 2 ps. w pierwsze o., /  3 ps., / 2 ps. w ostatnie o. (7 o.).

 Rząd 4: 1 oł. / 1 ps w każde o. (7 o.).

 Rząd 5: 1 oł. / 2 ps. w pierwszym o. / 5 ps. / 2 ps. w ostatnie o. (9 o.).

 Rząd 6: 1 oł. / 1 ps. w każde o. (9 o.).

 Rząd 7: 1 oł. / 2 ps. do pierwszego o. /  7 ps. /  2 ps. w ostatnie o. (11 o.).

 Rząd 8: 1 oł. / 1 ps. w każde o. (11 o.).

 Rząd 9: 1 oł. / 2 ps. w pierwsze o. /  9 ps. /  2 ps. w ostatnie o. (13 o.).

 Rząd 10: 1 oł. /  2 ps. w pierwsze o., / 11 ps. / 2 ps. w ostatnie o. (15 o.).

 Rząd 11: 1 oł. / 2 ps. w pierwsze o., / 13 ps. /  2 ps. w ostatnie o. (17 o.).

 Rzędy 12 i 13: 1 oł. / 1 ps. w każde o. (17 o.).

 Rząd 14: 1 oł. / 2 ps. w pierwszym o. / 15 ps. /  2 ps. w ostatnie o. (19 o.).

 Rząd 15: 1 oł. / 1 ps. w każde o. (19 o.).

 Rząd 16: 1 oł. / 2 ps. w pierwsze o., / 17 ps. /  2 ps. w ostatnie o. (21 o.).

 Rząd 17: 1 oł. / ps. w każde o. (21 o.).


Instructions:

Using yarn A, ch 2, work 3 sc (UKdc) in second ch from hook (3 sts).

Row 1: 1 ch, 1 sc (UKdc) in each st (3 sts).

Row 2: 1 ch. 2 sc (UKdc) in first st. 1 sc (UKdc). 2 sc (UKdc) into last st (5 sts).

Row 3: 1 ch. 2 sc (UKdc) in first st, 3 sc (UKdc), 2 sc (UKdc) into last st (7 sts).

Row 4: 1 ch. sc (UKdc) into each st (7 sts).

Row 5: 1 ch. 2 sc (UKdc) in first st. 5 sc (UKdc). 2 sc (UKdc) into last st (9 sts).

Row 6: 1 ch, sc (UKdc) into each st (9 sts).

Row 7: 1 ch. 2 sc (UKdc) into first st. 7 sc (UKdc). 2 sc (UKdc) into last st (11 sts).

Row 8: 1 ch 1, sc (UKdc) into each st (11 sts).

Row 9: 1 ch, 2 sc (UKdc) into first st. 9 sc (UKdc), 2 sc (UKdc) into last st (13 sts).

Row 10: 1 ch. 2 sc (UKdc) into first st, 11 sc (UKdc). 2 sc (UKdc) into last st (15 sts).

Row 11: 1 ch. 2 sc (UKdc) into first st, 13 sc (UKdc), 2 sc (UKdc) into last st (17 sts).

Rows 12 and 13: 1 ch 1. sc (UKdc) into each st (17 sts).

Row 14: 1 ch. 2 sc (UKdc) in first st. 15 sc (UKdc), 2 sc (UKdc) in last st (19 sts).

Row 15: 1 ch 1, sc (UKdc) into each st (19 sts).

Row 16: 1 ch. 2 sc (UKdc) in first st, 17 sc (UKdc). 2 sc (UKdc) in last st (21 sts).

Row 17: 1 ch, sc (UKdc) into each st (21 sts).


 Prawe wybrzuszenie:

 Rząd 18: 1 oł. / 10 ps. / obrót (10 o.).

 Rząd 19: 1 oł.  / dwa pierwsze oczka przerabiamy w jedno - ps 2tog, / ps w każde o. (9 o.).

 Rząd 20: 1 oł. / ps 2tog, / 5 ps. / 2 ostatnie oczka przerabiamy w jedno - ps 2tog (7 o.).

 Rząd 21: 1 oł. / ps 2tog, /  3 ps. / ps 2tog (5 o.)

 Rząd 22: 1 oł. /  ps. 2tog, /  1 ps. / ps 2tog (3 o.)

Zamknij oczkiem ścisłym i utnij włóczkę. 

Rght lobe

Row 18: 1 ch, 10 sc (UKdc), turn (10 sts).

Row 19: 1 ch. sc (UKdc)2tog, sc (UKdc) in each st (9 sts).

Row 20: 1 ch, sc (UKdc)2tog, sc (UKdc) to last 2 sts, sc (UKdc)2tog (7 sts).

Row 21: 1 ch, sc (UKdc)2tog, sc (UKdc) to last 2 sts, sc (UKdc)2tog (5 sts)

Row 22 1 ch sc (URide)2tog, sc (UKdc) to last 2 sts sc (UKdc2tog (3 sts)

Fasten off
Lewe wybrzuszenie:

Rząd 23: ponownie połączyć nitkę A z dziesiątym o. od lewej (pozostanie jedno nieprzerobione o. na środku), 1 oł, 10 ps. / obrócić (10 o.)

Rząd 24. 1 oł. / ps. do ostatnich 2 o. / ps 2tog (9 o.).

Rząd 25: 1 oł. / ps 2tog, / 5 ps. / 2 ostatnie oczka przerabiamy w jedno - ps 2tog (7 o.).

Rząd 26: 1 oł. / ps 2tog, /  3 ps. / ps 2tog (5 o.)

 Rząd 27 1 oł. /  ps. 2tog, /  1 ps. / ps 2tog (3 o.)

Zamknij oczkiem ścisłym i zamocuj nitkę.

Left lobe

Row 23: Rejoin yarn A to tenth st from left (there will be one unworked st in the middle), 1 ch, 10 sc (UKdc), turn (10 sts)

Row 24. 1 ch. sc (UKdc) to last 2 sts. sc (UKdc)2tog (9 sts).

Row 25: 1 ch, sc (UKdc)2tog, sc (UKdc) to last 2 sts, sc (UKdc)2tog (7 sts).

Row 26: 1 ch. sc (UKdc)2tog, sc (UKdc) to last 2 sts, sc (UKdc)2tog (5 sts).

Row 27: 1 ch. sc (UKdc)2tog, sc (UKdc) to last 2 sts. sc (UKdc)2tog (3 sts).

Fasten off.


Wykończenie:

Dołóż drugi kolor B.

1 oł. / ps w każde oczko dookoła. 

Może zaistnieć potrzeba przerobienia oczka w dwa oczka na zaokrągleniach płatków serca, aby włóczka nie była zbyt ciasna. 
Na samym dole serca w jednym oczku przerabiamy 3 półsłupki.

Zamykamy oczkiem ścisłym, obcinamy włóczkę i chowamy wszystkie luźne końce.

Edging

Join yarn B to the right of the bottom point, ch 1. sc (UKdc) in each st around. You may need to work 2 sc (UKdc) into one or two sts on the curves of the heart lobes so that the yarn is not too tight. At the bottom point, work [1sc (UKdc). 1hdc (UKhtr), 1 sc [UKdc)] into the centre st. sl st to initial ch

Fasten off and weave in all loose ends


***

Czekam na wasze projekty serduszkowych podkładek, niekoniecznie wykonanych wg tego wzoru. 

A może macie swoje pomysły na takie podkładki. 

Wrzucajcie linki do Waszych wpisów z sercowymi podkładkami. 

Miłego dziergania i witajcie ponownie w Cyklicznym Szydełku 

Pozdrawiam serdecznie Majalena 


***5 comments:

 1. Jak fajnie, gdy wracają znane blogi, znani ludzie, znane wyzwania, mam wrażenie że wróciłam na stare śmieci - do domu :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Też się cieszymy że jesteś i nasz odwiedzasz. Zapraszam do udziału w zabawie i tworzenia własnych projektów szydełkowych.

   Delete
 2. Fajnie że wracacie ze starym wyzywaniem. Szydełko bardzo lubię i to będzie super cykl. Powodzenia i pozdrawiam

  ReplyDelete
 3. O ooo. Widzę, że wracających jest całkiem sporo. Ja też wracam do bloga po długiej przerwie. Szydełkowe podkładki są super. Lubię wspólne dzierganie. Wszystkiego dobrego.

  ReplyDelete
 4. Zgłaszam w wyzwaniu moje serduszkowe podkładki :-)
  https://eurban1957.blogspot.com/2024/01/serduszkowe-podkadki-pod-kubeczki.html

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...