2024/04/10

PAPIEROWO: Miłosny album harmonijkowy // Accordion album

Witam Was w drugim odcinku cyklu PAPIEROWO pod patronatem marki GoatBox! Dzisiaj chcę Wam zaprezentować album harmonijkowy  jako prezent na rocznicę ślubu. Będzie to dość prosta forma tzw. layoutowa. Pokażę Wam jak ozdobić przykladowe strony i okładkę. Na koniec będzie na Was czekal konkurs, więc zapraszam Was bardzo serdecznie!

Welcome to the second episode of the PAPERLY (PAPIEROWO) series under the patronage of the GoatBox brand! Today, I want to present to you a concertina album as a gift for a wedding anniversary. It will be a fairly simple form, known as a layout. I'll show you how to decorate sample pages and the cover. At the end, there will be a contest waiting for you, so I invite you very warmly!

W scrapie tworzymy różne formy albumów. Harmonijka to chyba ta najprostsza. Nadaje się na każdą okazję i jest szybka w wykonaniu, a szczególnie, gdy mamy gotową bazę od GoatBox! 

Ja wybrałam bazę kraftową o rozmiarach 15.5 x 20.5 cm. Daje ona możiwość wklejenia zdjęć w standardowym rozmiarze 10 x 15 cm. Oczywiście nie musicie na każdej syronie wklejać tylko pojedynczych fotografii. Możecie pokombinować z kieszonkami, klapkami, ale u mnie tym razem będzie to album layoutowy, czyli jedno zdjęcie na stronie z ozdobionym tłem. 

Zapraszam na krótki kurs!

Czego będziemy potrzebować do zrobienia albumu harmonijkowego?


In scrapbooking, we create various forms of albums. The accordion album is probably the simplest. It's suitable for any occasion and quick to make, especially when we have a ready-made base from GoatBox!

I chose a kraft base with dimensions of 15.5 x 20.5 cm. It allows for the insertion of photos in the standard size of 10 x 15 cm. Of course, you don't have to stick only single photographs on each page. You can experiment with pockets, flaps, but this time for me, it will be a layout album, meaning one photo per page with a decorated background.

Join me for a short tutorial!

What will we need to make the accordion album?


- baza albumowa - moja jest marki GoatBox 15.5 x 20.5 cm

- papier scrapowy do oklejenia albumu - ja wybrałam kolekcję House of Roses marki Lemoncraft

- do ozdabiania: kawałki koronek, elementy wycięte, scrapki, tekturki, kawałki nut i starych książek
( mój album będzie w klimacie vintage)

- wstążka do zawiązania

- klej, nożyczki, gilotyna

- Album base - mine is from GoatBox brand, 15.5 x 20.5 cm

- Scrapbook paper for covering the album - I chose the House of Roses collection by Lemoncraft

- For decoration: lace pieces, die-cut elements, scraps, chipboard, pieces of sheet music and old books (my album will have a vintage theme)

- Ribbon for tying

- Glue, scissors, paper trimmer


***

Krok 1. Przygotowanie bazy.

Bazę od GoatBox dostajemy "na płasko". Wystarczy wyjąć ją z folii i poskladać wzdłuż bigów. Ma już ona okładkę, co jest dużym ułatwieniem.


Step 1. Base preparation.

We receive the base from GoatBox "flat-packed." All we need to do is take it out of the foil and fold along the creases. It already has a cover, which is a big convenience.


Krok 2. Mocowanie wiązania i oklejenie okładki.

Przez całość albumu przyklejam wstążkę, która będzie służyła jako zamknięcie albumu. Na koncach okładek umacniam ją dwoma kawałkami papieru. Następnie oklejam okładki papierem scrapowym dociętym o kilka mm mniejszym niż rozmiar okładek.

Step 2. Attaching the binding and covering the cover.

I glue a ribbon throughout the album, which will serve as the closure. At the ends of the covers, I reinforce it with two pieces of paper. Then, I cover the covers with scrapbook paper cut a few mm smaller than the size of the covers.




Krok 3. Oklejanie kart.

Każdą kartę oklejam papierem scrapowym. Jego wymiary pomniejszam o kilka mm w stosunku do rozmiaru kart, aby została kraftowa ramka. 

Na każdą z kart przygotowuję matę pod zdjęcie o wymiarach 11 x 16 cm. Możecie je wyciać z papieru bazowego lub scrapowego. Zaokraglam rogi i tuszuję brzegi.

Step 3. Covering the pages.

I cover each page with scrapbook paper. I decrease its dimensions by a few mm compared to the size of the pages to create a kraft frame.

On each page, I prepare a mat for the photo with dimensions of 11 x 16 cm. You can cut them from cardstock or scrapbook paper. I round the corners and ink the edges.



Krok 4. Ozdabianie kart.

Jak już pisałam moje karty będą w stylu layoutowym, czyli jedno zdjęcie na stronie i ozdobione tło oraz wokół fotografii. Poniżej pokażę Wam kilka przykładów jak można takie strony stworzyć.

Step 4. Decorating the pages.

As I mentioned earlier, my pages will be in a layout style, meaning one photo per page with a decorated background and around the photograph. Below, I'll show you a few examples of how such pages can be created.


Przykład 1

Pod matę przykleiłam kawałek starej książki, na to koronkę, a następnie przygotowaną wczesniej matę na zdjęcia. Na brzegu maty dodatkowo przykleiłam jeszcze border z wykrojnika i dwa motylki. U samego dołu umieściłam jeszcze napis z innej kolekcji Lemoncraft - Tomorrow.

Under the mat, I glued a piece of an old book, then lace, and then the previously prepared photo mat. Additionally, I glued a border from a die-cut and two butterflies on the edge of the mat. At the very bottom, I added a phrase from another Lemoncraft collection - Tomorrow.


Przykład 2

Podobnie zaczynam od kawalka koronki i starej jsiążki, a następnie tworzę z boku maty niewielką kompozycję z kwiatków wyciętych z jednego z arkuszy. Na górze dodaję banerek z innej kolekcji Lemoncraft i napis.

Similarly, I start with a piece of lace and an old book, then I create a small composition on the side of the mat with flowers cut out from one of the sheets. At the top, I add a banner from another Lemoncraft collection and a phrase.


Przykład 3 

Tutaj użyłam też tekturowych serduszek, które wzbogaciły kompozycję.

Here, I also used cardboard hearts, which enriched the composition.





Krok 5. Ozdabianie okładki.

Na okladce wymyśliłam sobie bogatą kompozycję. Użyłam tekturek, serduszek z wykrojnika, kwiatów z papieru i elementów wyciętych z kolekcji.

Najpierw umiesciłam drugą warstwę papieru na wcześniej oklejonej okładce. Brzegi przejechałam radełkiem. Tę warstwę uniosłam na resztkach tekturek.

 Na środku przykleiłam dużą ramkę z sercami, a na niej dwa wycięte wianki - na dystansach. Potem wycięłam serduszka z papieru kraft i z arkusza z kolekcji. Te kraftowe są pierwszą warstwą (brzegi lekko pobieliłam białym gessem), a z papieru scrapowego tworzą drugą warstwę (tu brzegi lekko potuszowałam i podniosłam je na dystansach). 

Step 5. Decorating the cover.

For the cover, I designed a rich composition. I used chipboard, die-cut hearts, paper flowers, and elements cut from the collection.

First, I placed a second layer of paper on the previously covered cover. I ran a tracing wheel along the edges. I raised this layer on the remnants of chipboard.

In the middle, I glued a large frame with hearts, and on it, two cut-out wreaths - on spacers. Then I cut out hearts from kraft paper and from the collection sheet. The kraft ones are the first layer (I lightly whitened the edges with white gesso), and the scrapbook paper ones create the second layer (here I lightly inked the edges and raised them on spacers).


Wokół serduszek ułożyłam kompozycję z kwiatów i listków. Dodałam też zegar, który fajnie będzie symbolizował, że to okragła rocznica ślubu.

Around the hearts, I arranged a composition of flowers and leaves. I also added a clock, which will nicely symbolize that it's a round anniversary of the wedding.


Na dole przymocowałam napis ALBUM z hdf, lekko pobielony gessem. I ... 

At the bottom, I attached the word "ALBUM" made of HDF, lightly whitened with gesso. And...



Mój album harmonijkowy jest gotowy! Czeka teraz na wklejenie zdjęć!

My accordion album is ready! Now it's waiting to have the photos glued in!







KONKURS Z MARKĄ GOATBOX!


Zanim przejdziemy do nowej zabawy, chciałabym wszystkim gorąco podziękować za udział w konkursie na czekoladownik z poprzedniej części cyklu:

Zgłosiliście 8 prac i każda była wspaniała!  Oby tak dalej w kolejnych zabawach! Bardzo, bardzo Wam dziękuję w imieniu swoim, całego DT i naszego Sponsora - GoatBox!

A KONKURS NA CZEKOLADOWNIK WYGRYWA...........



....ITALIA IN THE WONDERLAND! Gratuluję!!!!! A oto jej praca:




Zgłoś się do mnie na maila: aleksandra.greszczeszyn@gmail.com a ustalimy odbiór nagrody!




Mam nadzieję, że moja kwietniowa inspiracja Wam się spodobała i podobnie jak w zeszłym miesiącu zapraszam do wspólnej zabawy!

Stwórz album harmonijkowy i zgłoś do konkursu klikajac "żabkę" poniżej i wklejając link do Twojej pracy - z Fb, Instagrama czy bloga. 

Pamiętaj, aby w swoim poście umieścić informację, że bierzesz udział w konkursie na blogu DIY - dodaj link do tego posta i baner główny.

Na zgłoszenia czekamy do 8 maja, a na zwycięzcę czeka paczka niespodzianka od naszego sponsora - marki GoatBox


Zapraszamy do zabawy!


COMPETITION WITH GOATBOX BRAND!

I hope you liked my April inspiration, and just like last month, I invite you to join the fun!

Create an accordion album and submit it to the contest by clicking the "frog" below and pasting the link to your work - from Facebook, Instagram, or your blog.

Remember to include information in your post that you're participating in the DIY blog contest - add a link to this post and the main banner.

We're waiting for submissions until May 8th, and the winner will receive a surprise package from our sponsor - the GoatBox brand!


Let the fun begin!






6 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...