2024/04/14

TUTORIAL - Niekończąca się kartka dla dziewczynki

 Witajcie! // Hello everyone!

Wszędzie gdzie spojrzeć na blogach widzimy kartki na różne okazje. Ja również postanowiłam podzielić się z Wami pomysłem na kartkę, ale w trochę innym nietuzinkowym stylu. Gdy otrzymałam materiały  od naszego sponsora Goat Box znalazłam wśród jedną dość nietypową. Była to baza na niekończącą się kartkę. I to właśnie ja zdecydowałam przygotować jako inspirację do wykonania dla Was. 

Everywhere we look on blogs we see cards for various occasions. I also decided to share with you an idea for a card, but in a slightly different, unique style. When I received the materials from our sponsor Goat Box, I found one quite unusual set. It was the basis for an never ending card. And  this is what I decided to prepare as an inspiration to make for you.

Potrzebujemy:

-baza od Goat Box niekończąca się kartka

- papier scrapowy (wystarczą karki z małych bloczków - 15x15)

- linijka, nożyczki, ołówek, 

- kość introligatorska do zaginania bigowania

- klej, taśma dwustronna (ok 1 cm szerokości)

We need:

- base from Goat Box never ending card

- scrapbook paper (prints made of small blocks - 15x15 - are enough)

- ruler, scissors, pencil,

- bookbinding bone for bending creasing

- glue, double-sided tape (approx. 1 cm wide)Baza do niekończącej się kartki składa się z 4 jednakowych elementów. Układamy obok siebie 2 z nich tak, żeby linie bigowania znalazły się po bokach. Odcinamy z taśmy kawałki długości około 3 cm. Przyklejamy po 2 w każdym rogu tak jak na zdjęciu. 

The base for the  never ending card consists of 4 identical elements. Place 2 of them next to each other so that the creasing lines can meet on the sides. Cut pieces from the tape to length of about 3 cm. Glue 2  in each corner as in the photo.


Oba elementy układamy równiutko obok siebie pilnując, żeby  z żadnej strony nic nie wystawało. Sukcesem dobrze wykonanej kartki jest dokładność. Przyklejamy trzeci element układając go w poprzek na dwóch pierwszych. Na zdjęciu dokładnie to widać.

Place both elements evenly next to each other, making sure that nothing sticks out on either side. The success of a well-made card is accuracy. We glue the third element, placing it crosswise on top of the first to. You can see it exactly in the photo.


Teraz nakrywając w podobny sposób przyklejamy 4 element bazy. 

Now we glue the 4 elements of the base in a covering manner.


Szkielet kartki mamy przygotowany.  Teraz czas na zagięcie kartki po liniach wyznaczonych przez bigowania elementów. Kartkę zaginamy do góry w miejscu bigowania znajdującego się na spodniej części. Dociskamy miejsce złożenia kością introligatorską lub zwykłym drewnianym nożykiem.

We have the skeleton of card ready. Now it's time to fold the card along the creasing elements. We bend the card upwards at the creasing point on the bottom. We press the folding place with a bookbinding bone or an ordinary wooden knife.


Powtarzamy to samo, z tym że teraz zaginamy dolną część.

We repeat the same thing, except now we bend the lower part.


Teraz zaginamy boki składając je do siebie, tak jak widać na zdjęciu.

Now we bend the sides and fold them together, as shown in the photo.


Bazę do kartki mamy gotową. Teraz czas ją okleić według własnego uznania. Ja wykorzystałam w tym celu 4 kartki  jednej ze starszych  kolekcji  naszego sponsora Scrap Boys "Sweet ballet"   

Z wybranego papieru docinamy elementy do oklejenia 1 strony przewijanej kartki. Wymiary, które podałam są minimalnie mniejsze, gdyż lubię mały margines białego po bokach. Dodatkowo mamy pewność, że kartkę tak oklejoną z łatwością będzie można rozkładać.

We have the base for the card ready. Now  it's time to cover it as you wish. I used 4 sheets of one of tje older collections of our sponsor Scrap Boys "Sweet ballet".

We cut the elements from the selected paper to glue 1 side of the scrolled card. The dimensions I provided are slightly smaller, because I like a small margin of white on the sides. Additionally, we are sure that a card wrapped in this way will be easy to unfold.  Rozkładamy boki i jesteśmy na 2 stronie. Podobnie oklejamy kolejne strony. Tak samo postępujemy z 3 i 4 stroną. Wymiary wszystkich elementów zapisałam na każdym zdjęciu.

We unfold the sides  and we are on the 2 nd side. We glue  subsequent pages in a similar way. We do the same with the 3rd and 4th side. I wrote down the dimensions of all elements in each photo.


A tak wygląda gotowa oklejona już kartka. Teraz możemy się bawić w rozkładanie jej w różne strony.

This is what the finished, glued card looks like. Now we can have fun unfolding it in different directions.


 Zapewniam Was, że z bazami od Goat Box wspaniale się pracuje. Są wycięte i bigowane z wyjątkową precyzją. Nie może nic się nie udać.  

Mam nadzieję, że niniejszym tutorialem zachęciłam Was do zmierzenia się z wcale nie trudną karteczką, Jak to kiedyś ktoś powiedział " nie taki diabeł straszny jak go malują".

Mam nadzieję, że pochwalicie się w komentarzach wykonanymi przez siebie karteczkami. 

I assure you that Goat Box bases are great to work with. They are cut and creased with exeptional precision. Nothing can go wrong.

I hope that with this tutorial I have encouraged you to tackle this not-so-difficult card. As someone once said, "the devil is not as scary as he is painted".

I hope you will share the cards you made in the comments.


Pozdrawiam serdecznie. // Kind regards.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...