2019/06/19

TUTORIAL - Kwadratowy notes / Square notebook.


Witajcie!

Dziś tutorial jak zrobić notesik z klejonego bloczka.
Hello!

Today is a tutorial on how to make a sweet notebook.
Wykorzystałam kwadratowy bloczek o boku 8  cm i papiery z najnowszej kolekcji ITDCollection „Pink dreams”.

 I used a square block with an 8 cm side and papers from the latest collection of ITD Collection "Pink dreams".Przycinam kawałki beermaty lub tektury w rozmiarach jak na zdjęciu.
I cut pieces of chipboard in sizes as in the picture.
Przyklejam do papieru.
I glue them to paper.
Obcinam rogi.
I cut the corners.Starannie przyklejam, aby zakryć przestrzeń w narożnikach.
I carefully glue to cover the spaces in the corners.Wnętrze oklejam grubszym białym papierem.
I cover the interior with thick white paper.Teraz kieszonka. Z grubszego białego papieru wycinam kwadrat o boku 8,7 cm.
Now a pocket. From a thick white paper, I cut a square with a side of 8.7 cm.Zaginam na szerokość ok. 0,5 cm na 3 bokach.
I bend over a width of about 0,5 cm on 3 sides.
Obcinam rogi w miejscach wskazanych na zdjęciu.
I cut the corners in the places shown in the picture.
Dopasowuję wielkość kieszonki do bloczka, tak aby nie zakrywała całości ścianki. U mnie to 7,2 cm. Wycinam otwór.
I adjust the size of the pocket to the block, so that it doesn’t cover the whole wall. For me it is 7.2 cm. I cut the hole.Wycinam kawałki papierów: ok. 2 mm mniejszy niż kieszonka oraz dwa paski różnej długości i szerokości, byle nie były dłuższe niż 8 cm. Szerokość dopasowuję do miejsca, w którym będę montować ćwiek.
I cut pieces of paper: about 2 mm smaller than the pocket and two stripes of different length and width, just not longer than 8 cm. Width I adjust to the place where I will add the brad.Szyję niezbyt starannie.
I  sew, not neatly.Wycinam papierowe elementy.
I cut paper elements.Tuszuję.
I cover the edges with ink.Na krawędzi górnej klapki montuję ćwiek.
On the edge of the upper flap, I add the brad.Od wewnątrz dolnej klapki przyklejam sznurek. Wzmacniam dodatkową warstwą papieru.
From inside the bottom flap, I glue the string. I strengthen with a piece of paper.Wnętrze oklejam papierem ozdobnym.
I glue the interior with decorative paper.Przyklejam kieszonkę, a na nią papier. Moja kieszonka skierowana jest w prawą stronę, aby łatwo wyciągać z niej notatki.
I stick my pocket and paper on it. My pocket is directed to the right side to take notes from it easily.Przyklejam bloczek do dolnej klapki. Papierowe paski przyklejam na górną klapkę na dystanse z resztek tektury. Klapkę ozdabiam jak kanapkę: tiul, papier, tekturka, kwiatek, tiul, papier itd.
I glue the block to the bottom flap. I glue the paper strips to the upper flap at distances from the remaining chipboards. I decorate the flap like a sandwich: tulle, paper, chipboard, flower, tulle, paper, etc.Dodaję napis, perełki i mikrokulki.
I add an inscription, pearls and microbeads.

Tak wygląda mój notesik od zewnątrz.
This is how my notebook looks like from the outside.A tak od wewnątrz.
And from the inside.Mam nadzieję, że mój tutorial Wam się spodobał i zrobicie sporo takich słodkich notesów.
I hope you like my tutorial and you will do a lot of such sweet notebooks.

Pozdrawiam/Regards
Dorota

7 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...