2023/07/17

CYTAT INSPIRACYJNY #3

 "Twórz coś pięknego każdego dnia." 
"Create something beautiful every day."

Dzień Dobry w poniedziałek!

Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić tym inspirującym cytatem, który przypomina nam, jak ważne jest codzienne oddawanie się twórczemu działaniu i tworzenie czegoś pięknego. 


Good morning on this Monday!

Today, I would like to share with you this inspiring quote that reminds us of the importance of daily engagement in creative action and creating something beautiful.


Każdy dzień jest nową możliwością, aby wnieść do naszego świata coś wyjątkowego i wartościowego. Tworzenie czegoś pięknego nie musi być zarezerwowane tylko dla artystów czy osób o wyjątkowych zdolnościach. To jest nasza codzienna moc. 

Tworzenie czegoś pięknego może przybrać różne formy - od malowania, pisania, projektowania, gotowania, dekorowania, aż po dobre uczynki i miłe gesty wobec innych. To, co jest ważne, to oddanie się temu procesowi z sercem i intencją. 

Kiedy tworzymy coś pięknego, angażujemy naszą wyobraźnię, pasję i umiejętności. Tworzenie staje się medytacją, momentem skupienia i zanurzeniem w chwili obecnej. To jest nasza droga do wyrażenia siebie i przekazania czegoś wartościowego światu. 

Nie musimy czekać na wyjątkowe okazje, aby tworzyć coś pięknego. Możemy to robić codziennie, w naszych zwykłych czynnościach i działaniach. To jest nasze świadome wybieranie piękna, radości i inspiracji, które chcemy wnieść do naszego życia. 


Every day is a new opportunity to bring something unique and valuable into our world. Creating something beautiful is not reserved for artists or those with exceptional abilities. It is our daily power.

Creating something beautiful can take various forms, from painting, writing, designing, cooking, decorating, to acts of kindness and gestures of goodwill towards others. What matters is dedicating ourselves to this process with heart and intention.

When we create something beautiful, we engage our imagination, passion, and skills. Creation becomes a form of meditation, a moment of focus and immersion in the present. It is our way of expressing ourselves and offering something valuable to the world.

We don't have to wait for special occasions to create something beautiful. We can do it every day in our ordinary actions and activities. It is our conscious choice to embrace beauty, joy, and inspiration that we want to bring into our lives.


Dlatego dzisiaj, moi drodzy, chciałabym Was zachęcić do codziennego tworzenia czegoś pięknego. Niech każdy dzień staje się okazją do wyrażenia swojej kreatywności i wkładania swojego piękna w to, co robimy. 


Dzielcie się w komentarzach, jakie są Wasze ulubione sposoby na codzienne tworzenie czegoś pięknego. 

Razem możemy inspirować się nawzajem i budować społeczność, w której piękno jest obecne w każdym dniu. 

Niech nasze twórcze działania przynoszą piękno i inspirację. Niech przyczyniają się do naszego rozwoju i wpływają na pozytywną zmianę w naszym świecie. 


Therefore, today, my dear friends, I encourage you to engage in creating something beautiful every day. Let each day become an opportunity to express your creativity and infuse your beauty into what you do.


Share in the comments your favorite ways to create something beautiful daily.

Together, we can inspire and build a community where beauty is present every day.

May our creative actions bring beauty and inspiration. May they contribute to our growth and positively impact the world.


1 comment:

  1. Fajny cytat i jakże prawdziwy, Żebyśmy tak mieli jeszcze wokół siebie osoby które doceniają to co żeśmy stworzyli a może się mylę i tworzymy sami dla siebie ???
    Pozdrawiam

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...