2023/07/24

CYTAT INSPIRACYJNY #4

 "Twórz z pasją, działaj z intencją, bądź odważny w ekspresji." - Chase Jarvis

"Create with passion, act with intention, be bold in expression." - Chase Jarvis

Drodzy czytelnicy, zapowiada się kolejny kreatywny tydzień, dlatego dziś chciałabym się z Wami podzielić inspirującym cytatem Chase'a Jarvisa. Jest to przypomnienie o sile, która drzemie w naszej kreatywności i jak możemy wykorzystać ją do tworzenia piękna i inspiracji w naszym życiu. 

Dear readers, another creative week lies ahead, so today I would like to share an inspiring quote by Chase Jarvis. It serves as a reminder of the power within our creativity and how we can harness it to bring beauty and inspiration into our lives.


Tworzenie z pasją to kluczowy element procesu twórczego. Kiedy działamy z prawdziwym zaangażowaniem i miłością do tego, co robimy, nasze projekty nabierają życia i odczuwalnej energii. Pasja napędza nas do ciągłego doskonalenia się i poszukiwania nowych wyzwań. 

Jednak pasja sama w sobie nie wystarcza. Działanie z intencją jest równie ważne. Kiedy łączymy naszą pasję z jasno określonym celem i planem działania, stajemy się bardziej skuteczni i osiągamy lepsze rezultaty. Intencja pozwala nam skupić się na tym, co naprawdę ważne i podejmować świadome decyzje. 

Bycie odważnym w ekspresji jest kolejnym kluczowym elementem. 

Kreatywność wymaga od nas wyrzeczenia się naszych wątpliwości i obaw. Musimy mieć odwagę, aby pokazać światu nasze prawdziwe ja i wyrazić swoje pomysły w oryginalny sposób. Bez odwagi nie możemy osiągnąć pełni naszego twórczego potencjału. 


Creating with passion is a crucial element of the creative process. When we act with genuine commitment and love for what we do, our projects come alive with palpable energy. Passion drives us to continually improve and seek new challenges.

However, passion alone is not enough. Acting with intention is equally important. When we combine our passion with a clearly defined goal and action plan, we become more effective and achieve better results. Intention allows us to focus on what truly matters and make conscious decisions.

Being bold in expression is another key element. Creativity requires us to let go of doubts and fears. We must have the courage to show the world our true selves and express our ideas in an original way. Without courage, we cannot reach the full potential of our creative abilities.


Dlatego w tym tygodniu, zachęcam Was do tworzenia z pasją, działania z intencją i bycia odważnymi w ekspresji. 

Niech ta mantra towarzyszy nam w każdym kroku naszej kreatywnej podróży. 

Niech nasza twórczość będzie pełna życia, emocji i autentycznego wyrażania siebie. 

Niech nasze projekty przekraczają granice i inspirują innych. 

Niech nasza odwaga w ekspresji buduje naszą wiarę w siebie i zdolność do osiągania wspaniałych rzeczy. 


Dzielcie się w komentarzach, jakie są Wasze pasje, jakie intencje przyświecają Waszym działaniom twórczym, i jakie kroki podejmujecie, aby być odważnymi w ekspresji. Razem możemy wspierać się nawzajem i wzmacniać naszą kreatywność. 


Twórzcie z pasją, działajcie z intencją i bądźcie odważni w ekspresji! Niech nasza twórczość przynosi radość, inspirację i pozytywne zmiany w naszym świecie. 


Therefore, this week, I encourage you to create with passion, act with intention, and be bold in expression. Let this mantra accompany us in every step of our creative journey.

May our creativity be vibrant, full of life, emotions, and authentic self-expression.

May our projects push boundaries and inspire others.

May our courage in expression build our self-belief and ability to achieve remarkable things.


Share in the comments what passions drive you, what intentions guide your creative actions, and what steps you take to be bold in expression. Together, we can support and strengthen each other's creativity.

Create with passion, act with intention, and be bold in expression! May our creativity bring joy, inspiration, and positive changes in our world.

2 comments:

  1. Cytat "zabrałam":) Będzie umieszczony w mojej pracowni plastycznej:)))
    Dziękuję za te słowa!

    ReplyDelete
  2. Zawsze tworzę z pasją, niestety ostatnio moja wena poszła sobie, zresztą od zawsze byłam raczej typem naśladowcy !! Ale hasło jak najbardziej prawdziwe i na czasie!!!
    Pozdrawiam

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...