2024/05/19

JUNK JOURNAL: trzy pomysły na kieszonki.

Witajcie w majowym odcinku mojego cyklu JUNK JOURNAL! Mamy już gotową bazę i ozdobioną okładkę naszego notesu. Teraz czas na jego wnętrze! Właśnie zaczyna się najfajniejsza twórcza zabawa!

Junk Journal ma mieścić dużo notatek i pamiątek, więc staramy się go rozbudować o różnego rodzaju schowki i klapki. Dziś chcę Wam pokazać kilka sposobów na kieszonki.


Welcome to the May episode of my JUNK JOURNAL series! We already have the base and the decorated cover of our notebook. Now it's time for the interior! This is where the most fun and creative part begins!

The Junk Journal is meant to hold lots of notes and keepsakes, so we try to expand it with various pockets and flaps. Today, I want to show you a few ways to make pockets.
Czego będziemy potrzebować do wykonania kieszonek w notesie?

- papier do scrapbookingu

- kalka

- folia transparentna lub z nadrukiem

- tablica do bigowania i kość (opcjonalnie)

lub wypisany długopis

- klej, nożyczki

Polecam Wam w tym miejscu produkty ITD Collection idealne do tworzenia JJ:

- folie transparentne z nadrukami

- kalki z nadrukiem

Przypominam, że korzystam z kolekcji papierów Secrets of the Old Diary oraz Secretes of the Old Journal. Klimat vintage aż z nich bije! 


What will we need to make pockets in the notebook?

- Scrapbooking paper

- Vellum

- Transparent or printed foil

- Scoring board and bone folder (optional)

- Or a used-up pen

- Glue, scissors

I highly recommend ITD Collection products that are perfect for creating Junk Journals:

- Transparent foils with prints

- Printed vellum

I remind you that I am using the paper collections Secrets of the Old Diary and Secrets of the Old Journal. They exude a vintage vibe!


***

Trzy pomysły na kieszonki 

Pomysł 1. Podwójna kieszonka z użyciem kalki.

Wybieram arkusz z kolekcji i docinam go zostawiając po ok. 1 cm zapasu z każdej strony. Będzie mi to potrzebne do zagięcia brzegów kieszonki.


Three Ideas for Pockets

Idea 1: Double Pocket Using Vellum

I choose a sheet from the collection and trim it, leaving about a 1 cm margin on each side. This will be needed for folding the edges of the pocket.


W miejscach zaznaczonych ołówkiem biguję. Przyda się tablica do bigowania i kość. Jeżeli nie masz, zrób kreski ołówkiem i na tej linii zagnij - możesz przejechać po linii wypisanym dlugopisem przy linijce.

I score the marked areas with a pencil. A scoring board and bone folder will come in handy. If you don't have them, draw lines with a pencil and fold along the line – you can run a used-up pen along the line using a ruler.


Kiedy mam już zagięte brzegi, przycinam rogi jak na zdjęciu.

Once I have the edges folded, I trim the corners as shown in the picture.


Dla lepszego efektu udzieram górny brzeg kieszonki.

For a better effect, I tear the top edge of the pocket.


Następnie wszystkie krawędzie tuszuję brązowym tuszem.

Next, I ink all the edges with brown ink.


Teraz pora na drugą kieszonkę. Wybieram.kalkę w nuty i odcinam pasujący kawałek.

Now it's time for the second pocket. I choose vellum with a music note pattern and cut a matching piece.


Zaginam górny brzeg kieszonki jak na zdjęciu a pozostałe krawędzie zaginam pod kieszonkę z papieru i przyklejam do niej.

I fold the top edge of the pocket as shown in the picture, and then I fold the remaining edges under the paper pocket and glue them to it.Następnie obie kieszenie przyklejam do wybranej strony mojego JJ.

Then I glue both pockets onto the chosen page of my Junk Journal.


Dodaję jeszcze ozdobny portret vintage z kolekcji ITD Collection i kokardkę z koronki zwieńczoną metalowym elementem.

I also add a decorative vintage portrait from the ITD Collection and a lace bow topped with a metal embellishment.

***

Pomysł 2. Kieszonka narożna.

Ponownie wybieram papier z kolekcji i dopasowuję go do wymiarów kartki - zostawiam o 1 cm więcej z dwóch stron.

Idea 2: Corner Pocket

Once again, I select paper from the collection and cut it to fit the dimensions of the page, leaving an extra 1 cm on two sides.


Biguję i przycinam rogi tak samo jak przy poprzedniej kieszonce.

I score and trim the corners in the same way as with the previous pocket.

Następnie udzieram kieszonkę pod skosem. Tuszuję z każej strony.

Przyklejam kieszeń na wybranej stronie JJ. Teraz jeszcze coś do ozdoby. W tym celu biorę serwetkę od GostBox i wycinam trzy kółeczka z papieru scrapowego.


Next, I make a diagonal pocket. I ink it on both sides.

I glue the pocket onto the chosen page of the Junk Journal. Now, for some decoration. For this, I take a napkin from GostBox and cut out three circles from scrap paper.

 Tuszuję brzegi i przyklejam je warstwowo lekko odginając brzegi. U góry przyklejam mini kokardkę ze starej książki zwieńczoną metalową ozdobą ze sznureczkiem.

I ink the edges and glue them in layers, slightly curling the edges. At the top, I glue a mini bow made from an old book, topped with a metal ornament with a string.

Całość przyklejam do kieszeni tak, żeby połowa wystawała ponad jej brzeg. I gotowe.

I glue the whole thing onto the pocket so that half of it protrudes beyond the edge. And it's done.


Pomysł 3. Boczna kieszeń z użyciem folii.

Podobnie jak w przypadku dwóch wcześniejszych kieszonek zaczynam od wyboru arkusza papieru. Docinam tak samo o ok.1 cm więcej niż mi to pasuje do kartki JJ a nadwyżka służy mi do zrobienia zakładek pod kieszonkę. 

Idea 3: Side Pocket Using Foil

Similar to the two previous pockets, I start by selecting a sheet of paper. I cut it about 1 cm larger than needed for the Junk Journal page, and the surplus will serve as tabs for the pocket.


I podobnie jak wyżej brzeg udzieram do takiej szerokosci jaka mi odpowiada i tuszuję wszystkie brzegi. Kieszonka będzie dosyć duża, bo na wierzchu będzie jeszcze dodatek.

Similarly to above, I fray the edge to the width that suits me and ink all the edges. The pocket will be quite large because there will be an additional attachment on top.


Teraz korzystam z folii od ITD Collection zadrukowanej w pismo i docinam kawalek szeroki na ok. 3 cm a długi ok 2 cm więcej niż kieszeń już po zagięciu zakładek. Chodzi o to, by z każdej syrony wystawało po centymetrze do zbigowania i zagięcia.

Now, I'm using foil from ITD Collection printed with script, and I cut a piece about 3 cm wide and about 2 cm longer than the pocket after folding the tabs. The aim is to have about a centimeter protruding from each side for scoring and folding.


Teraz biguję tak, by zagiąć moją folię po obu krótszych stronach. 

Now, I score the foil to fold it on both shorter sides.


Zbigoeaną folię podklejam pod spód kieszonki tak jak na poniższych zdjęciach. Folia czasem trudno łapie klej, więc dokładnie przyciśnijcie i dajcie jej chwilę, by wyschła.

I glue the scored foil underneath the pocket as shown in the pictures below. Sometimes, the foil might have difficulty adhering to the glue, so make sure to press it down firmly and give it a moment to dry.Calość przyklejam do wybranej strony w journalu.

I glue the whole thing onto the chosen page in the journal.


Z elementów do wycinania wybieram ramkę, z której wycinam środek i pod spód wklejam portret kobiety.

From the cutting elements, I choose a frame, cut out the center, and paste a portrait of a woman underneath it.Umieszczam go na środku mojego belly bandu z folii. I trzecia kieszeń gotowa.

I place it in the center of my belly band made of foil. And the third pocket is ready.


Ciekawa jestem, która propozycja kieszeni podoba się Wam najbardziej? 

Do kieszonek możecie włożyć postarzane kartki na notatki, ozdobione tagi, zdjęcia, pamiątkowe bilety czy ulotki, zasuszone roślinki. Co Wam tylko wyobraźnia podpowie! Zapraszam do wspólnego tworzenia!

KONKURS NA JUNK JOURNAL

Na zakończenie przypominam o konkursie z naszym patronem cyklu - ITD Collection.

Możecie wygrać paczkę papierów idealnych do Junk Journala (ale nie tylko).

Poniżej znajdziecie regulamin a na samym końcu posta "żabkę" do zgłaszania prac. Zapraszam serdecznie!


I'm curious which pocket idea you like the most?

You can put aged note cards, decorated tags, photos, souvenir tickets or flyers, dried plants into the pockets. Whatever your imagination suggests! I invite you to create together!

JUNK JOURNAL CONTEST

To wrap up, I'd like to remind you about the contest with our series patron - ITD Collection.

You can win a pack of papers perfect for Junk Journals (but not only).

Below, you'll find the rules and at the end of the post, a "frog" to submit your works. You're warmly welcomed!


***

KONKURS TRWA JESZCZE TYLKO W TYM WPISIE. CZEKAMY DO 15.06 NA WASZE PROJEKTY. 


THE CONTEST IS ONLY VALID IN THIS POST. WE'RE WAITING UNTIL JUNE 15 FOR YOUR PROJECTS.

***

Regulamin zabawy "Junk Journal"

 1. *Cel zabawy* Celem zabawy "Junk Journal" jest wspólne tworzenie unikalnych Junk Journali, dzieląc się pomysłami, inspiracjami i procesem twórczym na blogu DIY. 

2. *Uczestnictwo* Zabawa jest otwarta dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem Junk Journali oraz posiadających dostęp do bloga DIY. Uczestnicy muszą mieć możliwość udostępniania zdjęć i opisów swoich projektów. 

3. *Warunki uczestnictwa* Aby wziąć udział w przyznaniu nagrody, uczestnik musi: - Przynajmniej dwukrotnie podlinkować swoje projekty w kolejnych etapach pracy na blogu DIY, prezentując proces tworzenia swojego Junk Journala. - Na każdym z tych etapów pokazać przynajmniej trzy zdjęcia, prezentujące różne fazy tworzenia.

4. *Nagroda* Nagrodą w zabawie jest zestaw papierów od ITD COLLECTION, idealnych do wykorzystania w tworzeniu Junk Journali. 

5. *Wybór zwycięzcy* Zwycięzca zostanie wybrany spośród uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa. Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmie organizator zabawy na podstawie kreatywności, staranności wykonania projektów oraz zgodności z tematyką Junk Journali.

 6. *Ogłoszenie zwycięzcy* Zwycięzca zostanie ogłoszony na blogu DIY oraz na innych platformach społecznościowych, na których prowadzona jest zabawa. Organizator skontaktuje się również bezpośrednio z wygranym uczestnikiem w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących odbioru nagrody. 

7. *Prawa autorskie* Uczestnicy zachowują pełne prawa autorskie do swoich projektów, ale jednocześnie zgadzają się na udostępnianie zdjęć i opisów swoich prac na blogu DIY w ramach zabawy.

 8. *Zmiany w regulaminie* Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zabawy, o ile nie wpłynie to negatywnie na prawa uczestników ani na przebieg samej zabawy. 

9. *Akceptacja regulaminu* Uczestnictwo w zabawie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania. 

10. *Kontakt* W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zabawy prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail podanego na blogu DIY. Zabawa "Junk Journal" ma na celu propagowanie kreatywności i wspólnego działania wśród miłośników tworzenia ręcznie robionych albumów Junk Journal. Życzymy wszystkim uczestnikom udanej zabawy i inspirujących projektów!


**KONTEST FOR JUNK JOURNAL**


Finally, I invite you to create together! There's a prize from our sponsor ITD Collection waiting for the most active participants!

Below you'll find the rules of the game, and at the very end, a "frog" for submitting your journal projects. I'm looking forward to seeing them!


**Contest Rules for "Junk Journal"**

1. **Objective of the Game** The goal of the "Junk Journal" game is to collaboratively create unique Junk Journals, sharing ideas, inspirations, and the creative process on the DIY blog.

2. **Participation** The game is open to all individuals interested in creating Junk Journals and who have access to the DIY blog. Participants must be able to share photos and descriptions of their projects.

3. **Conditions of Participation** To be eligible for the prize, a participant must: - Link their projects at least twice in successive stages of work on the DIY blog, presenting the process of creating their Junk Journal. - Show at least three photos at each of these stages, presenting different phases of creation.

4. **Prize** The prize in the game is a set of papers from ITD COLLECTION, perfect for use in creating Junk Journals.

5. **Winner Selection** The winner will be chosen from participants who have met the conditions of participation. The decision to choose the winner will be made by the game organizer based on creativity, the meticulousness of project execution, and adherence to the theme of Junk Journals.

6. **Announcement of the Winner** The winner will be announced on the DIY blog and on other social media platforms where the game is conducted. The organizer will also contact the winner directly to discuss the details of prize collection.

7. **Copyrights** Participants retain full copyright to their projects but also agree to share photos and descriptions of their work on the DIY blog as part of the game.

8. **Changes to the Rules** The organizer reserves the right to make changes to the rules of the game, provided it does not negatively impact the rights of participants or the course of the game itself.

9. **Acceptance of the Rules** Participation in the game signifies acceptance of these rules and a commitment to abide by them.

10. **Contact** If you have any questions or concerns about the game, please contact us via the email address provided on the DIY blog. The "Junk Journal" game aims to promote creativity and collaboration among enthusiasts of handmade Junk Journal albums. We wish all participants a successful game and inspiring projects!

***

5 comments:

 1. Każdy jeden pomysł na kieszonkę jest fajny, ale chyba ten pierwszy z kalką najbardziej mi się podoba :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję! Cieszę się, że Ci się podoba. Zachęcam do udziału w konkursie.

   Delete
 2. czyli to już koniec? nie będzie dalszych ozdobień stron?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nie nie, koniec konkursu - czyli tylko do 20 czerwca można zgosić jeszcze swój JJ, ale jak go dalej ozdabiać i tworzyć bedzie nadal kontynuowane.

   Delete
  2. Przepraszam do 15.06 można zgłaszać Junk Journale

   Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...